a closer look 1 unit 5 lớp 8Lời giải bài xích luyện Unit 5 lớp 8 A Closer Look 1 trang 52, 53 vô Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 5 lớp 8

1 (trang 52 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a phrase from the box under each picture (Viết một cụm kể từ từ vỏ hộp bên dưới từng hình ảnh)

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. family reunion

2. wedding ceremony

3. food offerings

4. whale worship

5. martial arts

6. festival goers

Hướng dẫn dịch:

1. đoàn viên gia đình

2. lễ cưới

Quảng cáo

3. thực phẩm cúng dường

4. thờ cá voi

5. võ thuật

6. người chuồn lễ hội

2 (trang 52 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete each sentence with the correct option A, B, or C. (Hoàn trở nên từng câu với lựa lựa chọn đích thị A, B hoặc C)

1. We have a tradition of holding a family _________ on the first day of Tet.

A. reunion              B. work                  C. meal

2. It’s a tradition for shops vĩ đại have a lion dance performance at their opening _________.

A. worship              B. celebration          C. ceremony

3. The tradition of _________ whales is popular in Vietnamese coastal villages.

A. admiring            B. worshipping        C. praying

4. She broke with family tradition by not practising _________.

A. acrobat               B. martial arts         C. offering

Quảng cáo

5. Traditionally, the Vietnamese prepare _________ vĩ đại worship their ancestors during Tet.

A. offerings            B. decoration          C. worshipping

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

Giải thích:

1. reunion = đoàn tụ

2. ceremony = lễ

3. worshipping = cúng bái

4. martial arts = võ thuật

5. offerings = lễ vật

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi với truyền thống cuội nguồn tổ chức triển khai đoàn viên mái ấm gia đình vào trong ngày trước tiên của Tết.

2. Các siêu thị với truyền thống cuội nguồn múa lân vô lễ khai trương thành lập.

3. Tục thờ cá voi phổ cập ở những buôn bản ven bờ biển nước Việt Nam.

4. Cô ấy đang được đánh tan truyền thống cuội nguồn mái ấm gia đình bằng phương pháp ko luyện tập võ thuật.

5. Theo truyền thống cuội nguồn, người Việt sẵn sàng đồ dùng cúng tổ tiên trong đợt Tết.

Quảng cáo

3 (trang 52 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words from the box (Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. This year, we will _________ with tradition and go on holiday instead of staying at trang chính during Tet.

2. _________ children in the US go from house vĩ đại house vĩ đại ask for sweets on Halloween.

3. Holding a tiệc nhỏ vĩ đại wish our grandparents longevity is one of the customs we ________ at Tet.

4. Organising a folk tuy nhiên club is one way for us vĩ đại _________ our traditions alive.

5. It's becoming a _________ for young people vĩ đại celebrate New Years in addition vĩ đại Tet.

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Đáp án:

1. break

2. traditionally

3. keep

4. practise

5. custom

Giải thích:

1. break = nghỉ

2. traditionally = theo dõi truyền thống

3. keep = giữ

4. practise = thực hành

5. custom = phong tục

Hướng dẫn dịch:

1. Năm ni, tất cả chúng ta tiếp tục đánh tan truyền thống cuội nguồn và chuồn nghỉ ngơi chứ không ở trong nhà trong đợt Tết.

2. Theo truyền thống cuội nguồn, trẻ nhỏ ở Mỹ tiếp tục chuồn kể từ mái ấm này quý phái mái ấm không giống nhằm van lơn kẹo vào trong ngày Halloween.

3. Tổ chức tiệc mừng lâu các cụ là một trong trong mỗi phong tục tất cả chúng ta lưu giữ vô khi Tết.

4. Tổ chức câu lạc cỗ dân ca là một trong phương pháp để tất cả chúng ta thực hành thực tế truyền thống cuội nguồn của tớ một lối sống động.

5. Ngoài Tết, việc đón năm mới tết đến của người trẻ tuổi đang trở thành một phong tục.

4 (trang 52 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention vĩ đại the sounds /n/ and /η/ (Nghe và tái diễn những kể từ. Hãy để ý cho tới những âm /n/ và /η/)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh 8 Global Success

5 (trang 53 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /η/ (Nghe và thực hành thực tế những câu. Gạch bên dưới những kể từ với âm /n/ và khoanh tròn trặn những kể từ với âm /η/)

Bài nghe:

1. Mary wore a pink dress last night.

2. I think we should buy this ornamental tree.

3. He thanked the host for the enjoyable tiệc nhỏ.

4. My mum made the spring rolls for the longevity tiệc nhỏ.

5. I will bring some food vĩ đại the tiệc nhỏ on Saturday.

Đáp án:

/n/: night; ornamental; enjoyable; longevity; on

/η/: pink; think; thank; spring; bring

Hướng dẫn dịch:

1. Mary mang trong mình một cái váy màu sắc hồng tối qua quýt.

2. Tôi suy nghĩ tất cả chúng ta nên chọn mua hoa lá cây cảnh này.

3. Anh ấy cảm ơn gia chủ vì thế buổi tiệc thú vị.

4. Mẹ tôi thực hiện chả lụa mang đến tiệc mừng lâu.

5. Tôi tiếp tục đem một trong những thực phẩm cho tới buổi tiệc vô loại Bảy.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem tăng điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: cách tính thời gian trong lịch sử

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học