anh 8 unit 1 a closer look 2


1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column.

(Làm việc theo gót cặp. Xếp những động kể từ vô những cột thích hợp.)

love

like

detest

fancy

dislike

enjoy

hate

prefer

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

Lời giải chi tiết:

Verbs followed by gerunds only

(Động kể từ chỉ được theo gót vì như thế danh động từ)

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

(Động kể từ theo gót vì như thế cả danh động kể từ và động kể từ nguyên vẹn khuôn sở hữu to)

detest: ghét cay ghét bỏ đắng

fancy: yêu mến, si mê

dislike: không mến, ghét

enjoy: thích thú, tận hưởng

love: yêu

like: thích

hate: ghét

prefer:  thích rộng lớn, ưa hơn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích A, B, hoặc C.)

1. I love _____, so sánh in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

A. travelling   

B. travelled    

C. a travel

2. Tom enjoys _____ puzzles, especially Sudoku.

A. doing         

B. tự              

C. vĩ đại do

3. When tự you lượt thích _____ TV?

A. watched    

B. watch         

C. vĩ đại watch

4. Do you fancy _____ vĩ đại the cinema this weekend?

A. go              

B. going         

C. vĩ đại go

5. I detest _____. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

A. hunting      

B. vĩ đại hunt       

C. hunt

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. A, C

4. B

5. A

1. A

I love travelling, so sánh in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

(Mình mến cút phượt, nên vô khi rảnh, bản thân tiếp cận vài ba ngôi làng mạc sát Hà Thành nhằm thư giãn giải trí và tận thưởng ngoài thiên nhiên.)

Giải thích: love + Ving: yêu mến thao tác gì đó

2. A

Tom enjoys doing puzzles, especially Sudoku.

(Tom mến giải những câu cuộc, nhất là Sudoku.)

Giải thích: enjoy + Ving: thích thú với việc gì đó

3. C

When tự you like to watch TV?

(Khi nào là chúng ta mến coi TV?)

Giải thích: like + Ving/to V: thích làm những gì đó

4. B

Do you fancy going to the cinema this weekend?

(Bạn cũng muốn cho tới rạp chiếu phim vào cuối tuần này không?)

Giải thích: fancy + Ving: muốn làm những gì đó

5. A

I detest hunting. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun. Tôi thấy là thiệt gian ác Lúc thực hiện kinh hoàng động vật hoang dã.)

Giải thích: detest + Ving: ghét cay ghét bỏ đắng cái gì đấy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size.

(Nhìn vô những tranh ảnh và triển khai xong những câu sau, dùng dạng thích hợp của những động kể từ vô ngoặc.)

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

1. Mark _____. (likes)                                    

2. The girls _____. (enjoy)                             

3. My cousin _____. (dislike)                        

4. My father _____. (hate)                             

5. Tom and his sister _____. (prefer)             

Lời giải chi tiết:

1. Mark likes surfing/ vĩ đại surf the net.

(Mark mến lướt mạng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên Mark là tên gọi riêng biệt nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ like trở thành likeslike + Ving/to-V.

2. The girls enjoy knitting.

(Các cô nàng mến đan len.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên the girls là danh kể từ số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và enjoy + V-ing.

3. My cousin dislikes cooking.

(Em bọn họ bản thân ghét bỏ nấu bếp.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên my cousin là ngôi tía số không nhiều nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ dislike trở thành dislikesdislike + V-ing.

4. My father hates going/ vĩ đại go shopping.

(Bố bản thân ghét bỏ cút sắm sửa.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên my father là ngôi tía số không nhiều nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ hate trở thành hateshate + V-ing/to-V.

5. Tom and his sister prefer doing/to tự DIY.

(Tom và chị gái mến tự động thực hiện trang bị tay chân rộng lớn.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại phía trên Tom and his sister là ngôi tía số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và prefer + V-ing/to V.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn trở thành những câu về phiên bản thân thích.)

All about me

I lượt thích _____.

I dislike _____.

I prefer _____.

I hate _____.

I love _____.

I detest _____.

Lời giải chi tiết:

All about me

(Tất cả về tôi)

I lượt thích messaging friends.

(Tôi mến nhắn tin tưởng với bạn hữu.)

I dislike doing puzzles.

(Tôi ko mến giải câu cuộc.)

I prefer cooking.

(Tôi mến nấu bếp rộng lớn.)

I hate surfing the net.

(Tôi ko mến lướt mạng.)

I love singing.

(Tôi yêu thương mến ca hát.)

I detest hunting.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES Like and dislikes mimes.

(TRÒ CHƠI Kịch câm về sở trường và ko mến.)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

(Làm việc group. Một người học theo một hoạt động và sinh hoạt vui chơi nhưng mà anh ấy / cô ấy mến hoặc ko mến. Những người không giống đoán hoạt động và sinh hoạt bằng phương pháp bịa đặt thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ bọn họ tiếp tục học tập.)

Example: (Ví dụ)

A: Do you lượt thích surfing the net?

(Bạn sở hữu mến lướt mạng không?)

B: No, I don’t.

(Không, bản thân ko mến.)

A: Do you love messaging your friends?

(Bạn sở hữu mến nhắn tin tưởng với chúng ta không?)

B: Yes, I tự.

(Vâng, mình yêu thích.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you lượt thích doing DIY? (Cậu sở hữu mến thực hiện trang bị tự động chế không?)

B: No, I don't. (Mình ko.)

C: Do you love cooking? (Cậu sở hữu mến nấu bếp không?)

B: Yes, I tự. (Mình sở hữu.)

A: Do you lượt thích doing the puzzles? (Cậu sở hữu mến giải câu cuộc không?)

B: No, I don’t. (Mình không)

A: Do you lượt thích doing housework? (Cậu sở hữu mến thao tác căn nhà không?)

B: No, I don’t. (Mình ko.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember vĩ đại use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns vĩ đại ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers vĩ đại the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen vĩ đại an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen vĩ đại the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an gmail (80 - 100 words) vĩ đại a penfriend vĩ đại tell him / her about what you usually tự with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings vĩ đại your class based on the following guiding questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.