anh 9 unit 1 looking backVới câu nói. giải bài bác tập dượt Unit 1 lớp 9: Looking back nhập Unit 1: Local environment Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 1.

Unit 1 lớp 9: Looking back

Unit 1 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 1 looking back

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment - Looking back - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Write some traditional handicrafts in the word trang web below. (Viết một vài ba nghề ngỗng tay chân truyền thống cuội nguồn nhập sơ đồ vật kể từ bên dưới.)

1. basket weaving2. conical hat making3. drums4. silk
5. pottery6. paintings7. lanterns8. lacquerware

Hướng dẫn dịch:

1. đan rổ

2. thực hiện nón lá

3. trống

4. tơ tằm

5. đồ vật gốm

6. tranh

7. đèn lồng

8. đồ vật tô mài

Quảng cáo

2. Complete the second sentence in each pair by putting the correct size of a verb from the box into each blank. (Hoàn trở nên câu thứ hai trong những cặp câu bằng phương pháp phân tách động kể từ đúng trong các sườn vào cụ thể từng địa điểm trống không.)

1. The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.

=> The artisan _____________________this statue in bronze.

2. I'm decorating a cloth picture with a pattern of stitches, using coloured threads.

=> I'm_____________________a picture.

3. They made baskets by crossing strips of bamboo across, over, and under each other.

=> They_____________________baskets out of bamboo.

4. My mum made this sweater for u from wool thread by using two bamboo needles.

=> My mum_____________________a wool sweater for u.

5. He made this flower by cutting into the surface of the wood.

=> He_____________________this flower from wood.

6. I took some clay and used my hands lớn make it into a bowl shape.

=> I _____________________the clay into the desired shape.

Quảng cáo

Đáp án:

1. The artisan cast this statue in bronze.

2. I’m embroidering a picture.

3. They wove baskets out of bamboo.

4. My mum knitted a wool sweater for u.

5. He carved this flower from wood.

6. I moulded the clay into the desired shape.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nghệ nhân vẫn đúc tượng phật này bằng đồng đúc.

2. Tôi đang được thêu một tranh ảnh.

3. Họ đan giỏ vày tre.

4. Mẹ tôi đan một cái áo len ấm len mang đến tôi.

5. Anh ấy vẫn chạm tự khắc cành hoa này kể từ mộc.

6. Tôi nặn khu đất sét trở nên hình dạng mong ước.

3. Complete the passage with the words/phrases from the box. (Hoàn trở nên đoạn văn với những từ/cụm kể từ nhập sườn.)

Quảng cáo

Last week we had a memorable trip lớn a new (1) on the outskirts of the đô thị. We were all (2) the trip. There are lots of wild animals, and they are looked after carefully. Each species is kept in one big compound and the animals look healthy. After we (3) round the animal zone, we gathered on a big lawn at the back of the zoo. There we played some (4) games and sang trọng songs. Then we had a delicious (5) prepared by Nga and Phuong. In the afternoon, we walked lớn a (6) nearby. There is a big collection of handicrafts made by different  (7) villages. I'm sure that the zoo will be our new place of (8).

1. zoo2. look forward to3. looked4. team-building
5. lunch6. museum7. craft8. interest

Giải thích:

1. Chỗ trống không cần thiết một danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều

2. looking forward to: hào hứng ao ước chờ

3. Chia động kể từ ở vượt lên khứ đơn vì thế đàng sau cũng chính là vượt lên khứ đơn

4. team - building games: trò nghịch tặc đồng đội

5. Chỗ trống không cần thiết một danh từ

6. Chỗ trống không cần thiết một danh từ

7. Chỗ trống không cần thiết một tính từ

8. place of interest : vị trí yêu thương thích

Hướng dẫn dịch:

Tuần trước, Cửa Hàng chúng tôi vẫn sở hữu một chuyến hành trình lưu niệm cho tới một sở thú mới nhất ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đều vẫn cực kỳ hào hứng chờ mong chuyến hành trình này. Có thật nhiều động vật hoang dã hoang dại và bọn chúng được bảo vệ cảnh giác. Mỗi loại được nhốt trong tầm khu đất khá rộng và những loài vật nhìn mạnh bạo. Sau Lúc Cửa Hàng chúng tôi chuồn tham ô quan liêu chống động vật hoang dã, Cửa Hàng chúng tôi vẫn triệu tập ở một kho bãi cỏ rộng lớn đàng sau sở thú. Tại cơ, Cửa Hàng chúng tôi vẫn nghịch tặc một vài ba trò nghịch tặc đem lòng tin đồng team và hát. Chúng tôi vẫn sở hữu một giở trưa ngon miệng được sẵn sàng vày Nga và Phương. Buổi chiều, Cửa Hàng chúng tôi quốc bộ cho tới viện kho lưu trữ bảo tàng ngay gần cơ. Tại cơ sở hữu một bộ thu thập rộng lớn về thành phầm tay chân rộng lớn tới từ những thôn tay chân không giống nhau. Tôi chắc chắn là sở thú tiếp tục là 1 trong những vị trí yêu thương quí mới nhất của Cửa Hàng chúng tôi.

4. Complete the complex sentences with your own ideas. (Hoàn trở nên những câu phức vày ý của em.)

1. Although this village is famous for its silk products,_________________________.

2. Many people love going lớn this park because_________________________.

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

3. Since_________________________foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when_________________________.

5. This weekend we're going lớn the cinema in order that_________________________.

Gợi ý:

1. Although this village is famous for its silk products, there are not many people know how lớn weave.

2. Many people love going lớn this park because it's large and has many trees.

3. Since the crafts remind people of a specific region, foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when the spring comes.

5. This weekend we're going lớn the cinema in order that we can see a great film.

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù ngôi thôn này phổ biến về thành phầm lụa, không tồn tại nhiều người biết đan.

2. hầu hết người quí cho tới khu vui chơi công viên này chính vì nó rộng lớn và thoáng mát.

3. Bởi vì thế thành phầm tay chân nhắc nhở người tớ về một vùng miền quan trọng đặc biệt khác nước ngoài quốc tế thông thường mua sắm những thành phầm tay chân truyền thông.

4. Mộc Châu là 1 trong những địa điếm hấp dẫn khách hàng phượt thông dụng Lúc ngày xuân cho tới.

5. Cuối tuần này tất cả chúng ta sẽ tới rạp chiếu phim nhằm coi một tập phim hoặc.

5. Rewrite each sentence sánh that it contains the phrasal verb in brackets. You may have lớn change the size of the verb (Viết lại từng câu sao mang đến sở hữu chứa chấp cụm động kể từ nhập ngoặc đơn. Em hoàn toàn có thể nên thay cho thay đổi cơ hội phân tách của động kể từ.)

1. I don't remember exactly when my parents started this workshop. (set up)

2. We have lớn try harder sánh that our handicrafts can stay equal with theirs. (keep up with)

3. What time will you begin your journey lớn Da Lat? (set off)

4. We arranged lớn meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o'clock, but she never arrived. (turn up)

5. The artisans in my village can earn enough money from basket weaving lớn live. (live on)

Đáp án:

1. I don’t remember exactly when my parents phối up this workshop.

2. We have lớn try harder sánh that our handicrafts can keep up with theirs.

3. What time will you phối off your jouney lớn Da Lat?

4. We arranged lớn meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o’clock, but she never turned up.

5. The artisans in my village can live on from basket weaving.

Giải thích:

1. phối up = xây dựng, bắt đầu

2. keep up with = bắt kịp

3. phối off = bắt đầu

4. turn up = đến

5. live on = sinh sống bằng sự việc gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko lưu giữ đúng mực tía u tôi vẫn cởi nhà xưởng này lúc nào.

2. Chúng tớ nên nỗ lực không dừng lại ở đó nhằm thành phầm tay chân của tất cả chúng ta bám theo kịp thành phầm của mình.

3. Bạn tiếp tục xuất hành chuyến hành trình Đà Lạt nhập khi bao nhiêu giờ?

4. Chúng tôi vẫn bố trí nhằm hứa hẹn gặp gỡ nhau trước cửa hàng lồng đèn nhập khi 8 giờ tuy nhiên cô ấy dường như không cho tới.

5. Những người thợ thuyền tay chân ở thôn tôi hoàn toàn có thể lần đầy đủ chi phí nhằm sinh sống kể từ nghề ngỗng đan giỏ mây.

6. Work in groups. One student thinks of a popular place of interest in their area. Other students ask Yes/No questions lớn guess what place he/she is thinking about. (Làm việc bám theo group. Một học viên nghĩ về về một vị trí yêu thương quí thông dụng nhập chống bản thân sông. Một học viên không giống bịa đặt những thắc mắc Có/Không nhằm đoán điểm nhưng mà học viên cơ đang được nghĩ về cho tới là gì.)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Write the name ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs ... 2. Match the verbs ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent ... 2. Make a complex sentence ...

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai ... 2. Imagine that your class ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Mi visited Tay Ho ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see ... 2. Listen lớn what these ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional ... 2. Complete the second ...

 • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group ... 2. Collect pictures from ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp