anilin và phenol đều có phản ứng với

Anilin và phenol đều phản xạ với nước Br2.
Phương trình chất hóa học Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản xạ với nước Br2 như sau:
C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr
Nhỏ vài ba giọt nước brom nhập ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện tại kết tủa trắng
C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr
Khi mang lại phenol nhập hỗn hợp Brom (Br2), phản xạ xẩy ra thấy hỗn hợp dịch brom bị nhạt nhẽo color dần dần, kết tủa white từ từ xuất hiện tại.

Mọi người nằm trong hỏi:

Câu căn vặn 1: Anilin (C6H5NH2) là gì và với đặc điểm gì?

Trả lời: Anilin, còn được gọi là amin benzen, là một trong phù hợp hóa học cơ học với công thức chất hóa học C6H5NH2. Đây là một trong loại amin hàng đầu với group amin (NH2) gắn nhập vòng benzen. Anilin thông thường ở dạng lỏng, ko color và với mùi hương đặc thù. Nó với đặc điểm bazơ yếu hèn, với năng lực hòa tan nội địa và tính năng với axit muốn tạo đi ra muối bột.

Bạn đang xem: anilin và phenol đều có phản ứng với

Câu căn vặn 2: Phenol (C6H5OH) là gì và với đặc điểm gì?

Trả lời: Phenol, còn được gọi là hydroxybenzen, là một trong phù hợp hóa học cơ học với công thức chất hóa học C6H5OH. Đây là một trong dẫn xuất của benzen với group hydroxyl (OH) gắn nhập vòng benzen. Phenol thông thường ở dạng lỏng, ko color hoặc khá và với mùi hương đặc thù. Nó với đặc điểm axit yếu hèn và tạo nên link hydrogen mạnh với nước.

Câu căn vặn 3: Cả anilin và phenol phản xạ với những hóa học nào?

Trả lời: Cả anilin và phenol đều là những phù hợp hóa học với group chức đặc trưng, vì thế, bọn chúng với năng lực nhập cuộc nhập nhiều phản xạ chất hóa học. Ví dụ về một trong những phản xạ phổ biến:

  • Phản ứng tạo nên muối: Cả anilin và phenol đều phải có đặc điểm bazơ yếu hèn, nên bọn chúng rất có thể tính năng với những axit muốn tạo đi ra muối bột. Ví dụ, anilin tính năng với axit HCl muốn tạo muối bột anilinium chloride.

    Xem thêm: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

  • Phản ứng oxi hóa: Phenol dễ dẫn đến lão hóa tạo nên trở nên quinon và những dẫn xuất không giống. Như vậy rất có thể thấy rõ rệt qua loa phản xạ với hóa học lão hóa như brom hoặc clo nhập môi trường thiên nhiên axit.

  • Phản ứng acylation: Cả anilin và phenol đều phải có năng lực tính năng với anhidrit axetic muốn tạo đi ra dẫn xuất acyl.

    Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

Câu căn vặn 4: Ứng dụng của anilin và phenol là gì?

Trả lời: Anilin và phenol có không ít phần mềm nhập ngành chất hóa học và công nghiệp:

  • Anilin: Anilin được dùng thực hiện vật liệu nhập tổ hợp những phù hợp hóa học cơ học, ví dụ như sự tổ hợp dung dịch nhuộm, hóa học khử và một trong những hóa học dược phẩm. Nó cũng rất được dùng nhập phát hành cao su đặc và dung dịch nhuộm.

  • Phenol: Phenol được dùng rộng thoải mái thực hiện vật liệu mang lại phát hành nhiều phù hợp hóa học cơ học, bao hàm những vật liệu bằng nhựa tổ hợp, dẫn xuất phenol-formaldehyde (bao bao gồm bakelite), hóa học kháng trùng và nhiều hóa học hoá học tập không giống.