ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

Tư tưởng chủ yếu vô tín ngưỡng phiên bản địa của Đông Nam á ko bao gồm

a tín ngưỡng người sử dụng bá tự động nhiên 

Bạn đang xem: ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

b tín ngưỡng phồn thực

c tín ngưỡng thờ cúng người tiếp tục mất mặt

D bụt giáo đạo nho đáp án này nhé

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

chỉ đem Tín ngưỡng sùng bái đương nhiên, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng người tiếp tục mất mặt. 

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar