bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Đề bài

Hình thang \(ABCD\; (AB // CD)\) đem \(\widehat{ACD}=\widehat{BDC}\). Chứng minh rằng \(ABCD\) là hình thang cân nặng.

Bạn đang xem: bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tam giác cân nặng là tam giác đem nhì cạnh mặt mũi cân nhau, nhì góc lòng cân nhau.

- Dấu hiệu phân biệt hình thang cân: Hình thang đem hai tuyến phố chéo cánh cân nhau là hình thang cân nặng.

Lời giải chi tiết

Gọi \(E\) là uỷ thác điểm của \(AC\) và \(BD.\)

Xét \(∆ECD\) có: \(\widehat {{C_1}} = \widehat {{D_1}}\) (giả thiết)

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

\(\Rightarrow \Delta EC{\rm{D}}\) cân nặng bên trên \(E\) (dấu hiệu phân biệt tam giác cân).

\( \Rightarrow EC = E{\rm{D}}\) (tính hóa học tam giác cân)   (1)

Ta có:

\({\rm{AB//DC}}\left( \text{giả thiết} \right) \)\(\;\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\widehat {BA{\rm{E}}} = \widehat {{C_1}}\\
\widehat {AB{\rm{E}}} = \widehat {{D_1}}
\end{array} \right.\left( \text{so le trong} \right)\)

Mà: \(\widehat {{C_1}} = \widehat {{D_1}}\left( \text{giả thiết} \right) \Rightarrow \widehat {BA{\rm{E}}} = \widehat {AB{\rm{E}}}\) \( \Rightarrow \Delta ABE\) cân nặng bên trên \(E\) (dấu hiệu phân biệt tam giác cân)

\( \Rightarrow AE = BE\) (tính hóa học tam giác cân)   (2)

Lại có: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
AC = A{\rm{E}} + EC\\
B{\rm{D}} = BE + DE
\end{array} \right.\;\left( 3 \right)\)

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

Từ (1), (2) và (3) suy đi ra \(AC = BD.\)

Suy đi ra hình thang \(ABCD\) là hình thang cân nặng (dấu hiệu phân biệt hình thang).

Loigiaihay.com