bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Cho hình \(72\), vô cơ \(ABCD\) là hình bình hành.

LG a.

Chứng minh rằng \(AHCK\) là hình bình hành.

Phương pháp giải:

Áp dụng: Dấu hiệu nhận ra hình bình hành: Tứ giác đem nhì cạnh đối tuy vậy song và đều nhau là hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Xét nhì tam giác vuông \(AHD\) và \(CKB\) có:

    +) \( AD = CB\) (vì \(ABCD\) là hình bình hành)

    +) \(\widehat {ADH} = \widehat {CBK}\) (hai góc ở địa điểm sánh le vô, \(AD//BC\))

\( \Rightarrow \) \(∆AHD =  ∆CKB\) (cạnh huyền- góc nhọn)

\( \Rightarrow \) \(AH = CK\) (\(2\) cạnh tương ứng)

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
AH \bot B{\rm{D}}\\
CK \bot B{\rm{D}}
\end{array} \right.\left( \text{giả thiết} \right) \Rightarrow AH//CK\)

Xét tứ giác \(AHCK\) có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
AH//CK\\
AH = CK
\end{array} \right.\left( \text{chứng minh trên} \right)\)

\( \Rightarrow \) tứ giác \(AHCK\) là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra hình bình hành).

Câu 2

Gọi \(O\) là trung điểm của \(HK\). Chứng minh rằng thân phụ điểm \(A, O, C\) trực tiếp hàng

Phương pháp giải:

Áp dụng: Tính chất hình bình hành: Hai đàng chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

Lời giải chi tiết:

Xét hình bình hành \(AHCK\) đem \(O\) là trung điểm của \(HK\) (giả thiết)

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

\( \Rightarrow \) \(O\) là phú điểm của hai tuyến đường chéo cánh \(AC\) và \(HK\) của hình bình hành (tính hóa học hình bình hành)

Hay \(A,O,C\) trực tiếp sản phẩm.

Loigiaihay.com