bài thực hành 1 hóa 11

Bài thực hành thực tế 6 hóa 11

VnDoc van trình làng cho tới độc giả tư liệu Giải bài bác tập dượt Hóa 11 bài bác 6: Bài thực hành thực tế 1 Tính axit-bazơ. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li, kỳ vọng cỗ tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên tập luyện cơ hội viết lách report thực hành thực tế hóa 11 bài bác 6 một cơ hội đơn giản và giản dị rộng lớn.

Bạn đang xem: bài thực hành 1 hóa 11

>> Bài trước đó: Giải bài bác tập dượt Hóa 11 Bài 5: Luyện tập dượt chương 1

I. Nội dung thử nghiệm và cơ hội tiến thủ hành

1. Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ

Dụng cụ:

 • Mặt kính đồng hồ thời trang.
 • Ống bú nhỏ giọt.
 • Bộ giá chỉ ống thử.

Hóa hóa học :

 • Dung dịch HCl 0,1M.
 • Giấy thông tư pH.
 • Dung dịch NH4Cl 0,1M.
 • Dung dịch CH3COONa 0,1M.
 • Dung dịch NaOH 0,1M.

Cách tổ chức thí nghiệm:

 • Đặt một mẩu giấy tờ thông tư pH lên trên bề mặt kính đồng hồ thời trang. Nhỏ lên mẩu giấy tờ cơ một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.
 • So sánh color của mẩu giấy tờ với khuôn mẫu chuẩn chỉnh để hiểu độ quý hiếm pH.
 • Làm tương tự động như bên trên, tuy nhiên thay cho hỗn hợp HCl theo thứ tự bởi vì từng hỗn hợp sau: CH3COOH 0,10M; NaOH 0,10M; NH3 0,10M. Giải mến.

Hiện tượng và giải thích:

Nhỏ hỗn hợp HCl 0,1M lên khuôn mẫu giấy tờ pH, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 1: Môi ngôi trường axít mạnh.

 • Thay hỗn hợp HCl bởi vì hỗn hợp NH3 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 9: Môi ngôi trường bazơ yếu hèn.
 • Thay hỗn hợp NH4Cl bởi vì hỗn hợp CH3COOH 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 4. Môi ngôi trường axít yếu hèn.
 • Thay hỗn hợp HCl bởi vì hỗn hợp NaOH 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 13. Môi ngôi trường kiềm mạnh.

2. Thí nghiệm 2. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li

Dụng cụ:

 • Ống nghiệm.
 • Thìa, thìa lấy hóa hóa học.

Hóa chất:

 • Dung dịch Na2CO3.
 • Dung dịch CaCl2.
 • Dung dịch phenolphtalein.
 • Dung dịch ZnSO4.
 • Dung dịch NaOH.

Cách tổ chức thí nghiệm:

 • Cho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh nhập ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp CaCl2 quánh. Nhận xét hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.
 • Hòa tan kết tủa nhận được ở thử nghiệm a) bởi vì hỗn hợp HCl loãng. Nhận xét những hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.
 • Một ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp NaOH loãng. Nhỏ nhập cơ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhận xét color của hỗn hợp. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl loãng nhập ống thử bên trên, vừa vặn nhỏ vừa vặn nhấp lên xuống cho tới Lúc rơi rụng color. Giải mến hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.

Hiện tượng:

a. Nhỏ hỗn hợp Na2CO3 quánh nhập hỗn hợp CaCl2 quánh xuất hiện nay kết tủa White CaCO3.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl.

b. Hoà tan kết tủa CaCO3 vừa vặn mới mẻ tạo nên trở nên bởi vì hỗn hợp HCl loãng: Xuất hiện nay những lớp bọt do khí tạo ra CO2, kết tủa tan thì

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

c. Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein nhập hỗn hợp NaOH loãng chứa chấp nhập ống thử, hỗn hợp được màu hồng tím. Nhỏ kể từ từ từng giọt hỗn hợp HCl nhập, vừa vặn nhỏ vừa vặn nhấp lên xuống, hỗn hợp tiếp tục rơi rụng color. Phản ứng trung hoà xẩy ra tạo nên trở nên hỗn hợp muối hạt trung hoà NaCl và H2O môi trường thiên nhiên trung tính.

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

Giải mến và phương trình phản ứng:

Khi lượng NaOH bị trung hoà không còn, color hồng của Phenolphtalein nhập kiềm không hề hỗn hợp fake trở nên ko color.

II. Báo cáo thực hành thực tế hóa 11 bài bác 6

Họ và tên: ........................................................................................

Lớp         : ........................................................................................

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA 11 BÀI 6

1. Dụng cụ, hóa chất 

Dụng cụ:

Mặt kính đồng hồ thời trang, ống bú nhỏ giọt, cỗ giá chỉ ống thử, ống thử, thìa, thìa lấy hóa hóa học.

Hóa chất:

Dung dịch HCl 0,1M, giấy tờ thông tư pH, hỗn hợp NH4Cl 0,1M, hỗn hợp CH3COONa 0,1M, hỗn hợp NaOH 0,1M, hỗn hợp Na2CO3, hỗn hợp CaCl2, hỗn hợp phenolphtalein, hỗn hợp ZnSO4, hỗn hợp NaOH.

2. Nội dung thí nghiệm 

STTTên thí nghiệmCách tiến thủ hànhHiện tượng, giải thíchPhương trình hóa học
1Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơĐặt một mẩu giấy tờ thông tư pH lên trên bề mặt kính đồng hồ thời trang. Nhỏ lên mẩu giấy tờ cơ một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.
So sánh color của mẩu giấy tờ với khuôn mẫu chuẩn chỉnh để hiểu độ quý hiếm pH.
Làm tương tự động như bên trên, tuy nhiên thay cho hỗn hợp HCl theo thứ tự bởi vì từng hỗn hợp sau: CH3COOH 0,10M; NaOH 0,10M; NH3 0,10M. Giải mến.

Nhỏ hỗn hợp HCl 0,1M lên khuôn mẫu giấy tờ pH, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 1: Môi ngôi trường axít mạnh.

Thay hỗn hợp HCl bởi vì hỗn hợp NH3 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 9: Môi ngôi trường bazơ yếu hèn.
Thay hỗn hợp NH4Cl bởi vì hỗn hợp CH3COOH 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 4. Môi ngôi trường axít yếu hèn.
Thay hỗn hợp HCl bởi vì hỗn hợp NaOH 0,1M, giấy tờ fake sang trọng color ứng với pH = 13. Môi ngôi trường kiềm mạnh.

2Thí nghiệm 2. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện liCho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh nhập ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp CaCl2 quánh. Nhận xét hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.
Hòa tan kết tủa nhận được ở thử nghiệm a) bởi vì hỗn hợp HCl loãng. Nhận xét những hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.
Một ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp NaOH loãng. Nhỏ nhập cơ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhận xét color của hỗn hợp. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl loãng nhập ống thử bên trên, vừa vặn nhỏ vừa vặn nhấp lên xuống cho tới Lúc rơi rụng color. Giải mến hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.

Nhỏ hỗn hợp Na2CO3 quánh nhập hỗn hợp CaCl2 quánh xuất hiện nay kết tủa White CaCO3.

- Hoà tan kết tủa CaCO3 vừa vặn mới mẻ tạo nên trở nên bởi vì hỗn hợp HCl loãng: Xuất hiện nay những lớp bọt do khí tạo ra CO2, kết tủa tan thì

- Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein nhập hỗn hợp NaOH loãng chứa chấp nhập ống thử, hỗn hợp được màu hồng tím. Nhỏ kể từ từ từng giọt hỗn hợp HCl nhập, vừa vặn nhỏ vừa vặn nhấp lên xuống, hỗn hợp tiếp tục rơi rụng color. Phản ứng trung hoà xẩy ra tạo nên trở nên hỗn hợp muối hạt trung hoà NaCl và H2O môi trường thiên nhiên trung tính.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl.

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

  >> Tham khảo thêm: Viết tường trình bài bác thực hành thực tế 6 chất hóa học 11 

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

III. Nhắc lại lý thuyết liên quan

1. Tính axit - bazơ

a) Tính axit

Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là hóa học Lúc tan nội địa phân li đi ra cation H+.

Thí dụ:

HNO3 → H+ + NO3-

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

Các hỗn hợp axit đều phải có một số trong những đặc điểm công cộng, này đó là đặc điểm của những cation H+ nhập hỗn hợp.

b) Tính bazơ

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là hóa học Lúc tan nội địa phân li đi ra anion OH–

Thí dụ:

KOH → K+ + OH

c) Độ pH và hóa học thông tư axit - bazơ

* Độ pH là chỉ số nhằm xác lập tính axit hoặc bazơ của nước hoặc một hỗn hợp nào là cơ.

pH = - lg[H+]

Thang pH thông thường người sử dụng có mức giá trị từ là 1 cho tới 14:

pH = 7 môi tr­ường trung tính.

pH < 7 môi tr­ường axit.

pH > 7 môi trư­ờng bazơ.

* Chất thông tư axit - bazơ

Chất thông tư axit – bazơ là hóa học được màu chuyển đổi dựa vào bám theo độ quý hiếm pH của hỗn hợp.

Người tớ thông thường người sử dụng giấy tờ quỳ hoặc phenolphatalein thực hiện hóa học thông tư axit- bazơ.

Màu của quỳ và phenolphatalein nhập hỗn hợp ở những khoảng tầm pH không giống nhau:

d) Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Phản ứng xẩy ra nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ trong số những ion.

Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Lúc những ion phối hợp được cùng nhau tạo nên trở nên tối thiểu một trong những hóa học sau:

 • Chất kết tủa

Thí dụ:

2K+ + SO42- + Ba2+ + Cl- → BaSO4↓ + 2K+ + 2Cl-

 • Chất năng lượng điện li yếu hèn.

Thí dụ:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

H+ + CH3COO- → CH3COONa

 • Chất khí.

Thí dụ:

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác tập dượt Hóa 11 Bài 7: Nitơ

--------------------------------------

Xem thêm: dấu hai chấm có tác dụng gì lớp 3

Trên phía trên VnDoc.com tiếp tục trình làng cho tới độc giả tài liệu: Giải bài bác tập dượt Hóa 11 bài bác 6: Bài thực hành thực tế 1. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li. Hy vọng trải qua tư liệu này tiếp tục giúp cho bạn hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bảng report thực hành thực tế hóa 11 bài bác 6.

 • Giải bài bác tập dượt Hóa 11 bài bác 8: Amoniac và muối hạt amoni
 • Viết tường trình bài bác thực hành thực tế 6 chất hóa học 11
 • Giải bài bác tập dượt Hóa 11 Bài 7: Nitơ
 • Giải Hóa 11 bài bác 11: Axit photphoric và muối hạt photphat

Trên phía trên VnDoc tiếp tục trình làng cho tới chúng ta Giải bài bác tập dượt Hóa 11: Bài thực hành thực tế 1. Để rất có thể nâng lên thành quả nhập tiếp thu kiến thức mời mọc chúng ta xem thêm một số trong những tài liệu: Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.