biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 160,994

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quái sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là xấp xỉ chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực trở thành thiên tuần trả bám theo thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xấp xỉ của hệ là một trong xấp xỉ phức tạp bởi sự tổ hợp của xấp xỉ riêng biệt và xấp xỉ chống bức tiếp sau đó xấp xỉ riêng biệt tắt dần dần vật tiếp tục xấp xỉ ổn định ấn định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức rời nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của xấp xỉ chống bức tăng nếu như chừng chênh chếch thân thiện tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng biệt rời.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc lốc xoáy xấp xỉ điều tiết, Khi tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số xấp xỉ của vật:

A. tạo thêm 4 chuyến.

B. giảm sút 4 chuyến.

C. tạo thêm gấp đôi.

D. giảm sút gấp đôi.

Câu 2:

Khi fake một con cái rung lắc đơn lên rất cao bám theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì như thế tần số xấp xỉ điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì xấp xỉ điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào tốc độ trọng ngôi trường.

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật đem lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, xấp xỉ điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành xấp xỉ điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính bởi giây. Động năng của vật cơ trở thành thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn đem chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 xấp xỉ. Người tao giảm sút chừng lâu năm của chính nó lên đường 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 xấp xỉ. Chiều lâu năm ban sơ của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến mang đến vật xấp xỉ điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì xấp xỉ của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang đến vật xấp xỉ với biên chừng bởi 6cm thì chu kì trở thành thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

D. 0,423s