bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 22,461

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có rất nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra

A. kể từ 1 phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. chỉ với rễ của cây

C. chỉ với 1 phần thân thích của cây

D. chỉ với lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ đi ra ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh anh hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cung cấp ở cây thân thích mộc là ngày càng tăng về

A. chiều nhiều năm bởi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang bởi hoạt động và sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

C. chiều ngang bởi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

D. chiều nhiều năm bởi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp với ở loại cây nào là bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cải cách và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động nào là ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân nào là tiếp sau đây thông thường chỉ tạo ra phía động dương tuy nhiên không khiến đi ra phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa