cách tính tích có hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích với vị trí hướng của nhị vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tương tự vô mặt mũi phẳng), tích với vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mũi phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

Bạn đang xem: cách tính tích có hướng

tich vo huong cua nhị vecto đụng chạm ung dung

Trong đó:

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng lâu năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thiện 2 điểm A,B,
  • công thức 8 hùn tính cosin góc thân thiện nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thiện nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong đụng chạm tinh nghịch chat

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo gót tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng tốt chương cách thức tọa phỏng vô không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô mặt mũi phẳng phiu Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích với hướng