cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Câu hỏi:

20/03/2020 21,935

B. Cu + hỗn hợp FeCl2

Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Đáp án chủ yếu xác

­Đáp án B

Phương pháp: Dựa vô sản phẩm năng lượng điện hóa (quy tắc α)

Hướng dẫn giải:

  

Dựa vô quy tắc α, tớ thấy phản xạ ko xẩy ra được là:

Cu + hỗn hợp FeCl2.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây nằm trong loại α – amino axit?

A. H2NCH(CH3)NH

B. H2NCH(CH3)COOH

C. H2NCH2CH2COOH

D. HCOOCCH(CH­3)COOH

Câu 2:

Ngâm một đinh Fe vô 100ml hỗn hợp CuCl2 1M, fake thiết Cu tạo nên bám không còn vô đinh Fe. Sau Khi phản xạ hoàn thành lấy đinh Fe đi ra sấy thô lượng đinh Fe tăng thêm

A. 0,8 gam

B. 15,5 gam

C. 2,4 gam

D. 2,7 gam

Câu 3:

Hòa tan không còn 5,6 gam Fe vày một lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc rét chiếm được V lít NO2 là thành phầm khử độc nhất (đktc). V có mức giá trị nhỏ nhất là

A. 1,12 lít

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Câu 4:

Sản phẩm của phản xạ thủy phân CH3COOC2H5 vô môi trường xung quanh axit là

A. CH3COC2H5 và H2O.

B. CH3CHO và C2H5OH.

C. CH3OH và C2H5OOH

D. CH3COOH và C2H5OH

Câu 5:

Poli(vinyl axetat) là polime được pha chế vày phản xạ trùng khớp monome nào là sau đây?

A. CH3COO-CH=CH2

B. CH2=CH-COO-CH2H5

C. C2H5COO-CH=CH2

D. CH2=CH-COO-CH3

Câu 6:

Ứng với công thức phân tử C5H13N sở hữu từng nào amin bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh, là đồng phân kết cấu của nhau?

A. 4

B. 1

C. 3

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

D. 2