cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Đề bài

Hệ bài trừ thủy dịch với cấu trúc ra làm sao ?

Bạn đang xem: cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Lời giải chi tiết

Cấu tạo ra của hệ bài trừ nước tiểu:

- Hệ bài trừ thủy dịch gồm: thận, ống dẫn thủy dịch, bóng tè và ống tè.

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

- Thận là phòng ban cần thiết nhất của hệ bài trừ thủy dịch, bao gồm 2 ngược thận; từng ngược chứa chấp khoảng chừng 1 triệu đơn vị chức năng công dụng nhằm thanh lọc huyết và tạo hình thủy dịch.

- Mỗi đơn vị chức năng công dụng bao gồm cầu thận (thực hóa học là 1 búi mao quản máu), nang cầu thận (thực hóa học là một chiếc túi bao gồm 2 lớp xung quanh cầu thận), ống thận.

Loigiaihay.com