chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 32,812

A. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung lạnh lẽo Fe với hóa học này tại đây thì tạo nên hợp ý hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol láo lếu hợp ý nhì este đơn chức X và Y ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH chiếm được láo lếu hợp ý những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh khá láo lếu hợp ý Z chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện vô cùng trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân với pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân không bao giờ thay đổi. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp láo lếu hợp ý này tại đây rất có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho láo lếu hợp ý X bao gồm Al và Mg ứng dụng với cùng 1 lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, chiếm được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh lẽo (dư), chiếm được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

D. n-butan