chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Câu hỏi:

08/07/2019 254,521

D. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ  là đissaccarit.

- Glucozơ và fructozơ là monosaccrit

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây lam Khi tính năng với Cu(OH)2

B. đều phải sở hữu group chức CHO vô phân tử.

C. là nhị dạng oán hình của và một hóa học.

D. đều tồn bên trên đa số ở dạng mạch hở

Câu 2:

Chất nào là sau đây không thủy  phân vô môi trường thiên nhiên axit ?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 3:

Cacbohiđrat nào là tại đây nằm trong loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ

B. Amilozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ.

Xem thêm: tỉ lệ nghịch là gì

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Glucozo được gọi là lối nho tự có khá nhiều vô trái khoáy nho chín.

(2) Chất rộng lớn là đieste của glixerol với axit rộng lớn. 

(3) Phân tử amilopectin đem cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Tại nhiệt độ phỏng thông thường, triolein ở hiện trạng rắn.

(5) Trong mật ong đựng được nhiều fructozo.

(6) Tinh bột là 1 trong những trong mỗi thực phẩm cơ bạn dạng của trái đất.

Số trừng trị biểu sai 

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohidrat.

B. Trung hỗn hợp, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

C. Glucozơ và saccarozơ đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc. 

D. Glucozơ và fructozơ đều là đồng phân của nhau.

Câu 6:

Glucozơ và saccarozơ đem Điểm sáng cộng đồng nào là sau đây?

A. Phản ứng thủy phân

B. Đều là monosaccarit.

C. Dung dịch đều hòa tan Cu(OH)2 tạo ra phức color xanh

Xem thêm: tôi là học sinh lớp 2

D. Phản ứng với hỗn hợp AgNO3 vô NH3.