cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 25,649

A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit béo

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

B. Protein kết cấu kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột kết cấu kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic kết cấu kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được kết cấu kể từ đơn phân là đàng glucôzơ. Công thức kết cấu của tinh ranh bột bởi những gốc α-glucôzơ link cùng nhau vị link α-1,4-glicôzit tạo nên mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vị liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo nên trở nên mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những đánh giá sau. Nhận lăm le này sai? A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit phệ (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tớ phụ thuộc điểm sáng này tại đây nhằm phân chia ARN rời khỏi trở nên tía loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN đem 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A lúc lắc 10%. Chiều nhiều năm và số link hidro của đoạn ADN tê liệt là

A. 2550 Ǻ và 2100 link hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 link hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 link hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 link hidro

Câu 3:

Điểm như là nhau về tính năng thân thuộc lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và cung ứng tích điện cho tới tế bào

B. Xây dựng cấu tạo màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ vô tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh vô và ngoài tế bào

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

(2) Cấu tạo nên theo đòi cách thức nhiều phân

(3) Có tư loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân link theo đòi cách thức té sung

(5) Đều đem link phôtphodieste vô cấu tạo phân tử

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm sáng cấu tạo công cộng của tất cả tía loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng vướng dịch này sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp chính là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo nên theo đòi cách thức nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan vô nước

(4) Giữa những đơn phân là link glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều đem cấu tạo mạch thẳng

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm sáng công cộng của xenlulozo, tinh ranh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: sách giáo khoa toán 9 tập 1

D. 6