cho tứ diện đều abcd có cạnh bằng a

Câu hỏi:

11/01/2020 85,217

Chọn B.

Bạn đang xem: cho tứ diện đều abcd có cạnh bằng a

Gọi hình chiếu vuông góc hạ kể từ A cho tới mặt mày phẳng lặng (BCD) là H. Khoảng cơ hội kể từ A cho tới mặt mày phẳng lặng (BCD)AH.

Vì tứ diện đều nên H là trọng tâm tam giác BCD

BH=23.3a2=a33

Trong tam giác  ABH

AH=AB2-BH2=a2-a23=a63

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có lòng là tam giác vuông cân nặng bên trên B, AB = a, A'B=a3 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng:

A. a332

B. a36

C. a32

D. a322

Câu 2:

Số mặt mày phẳng lặng đối xứng của hình lập phương là:

A. 3.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Câu 3:

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' Biết rằng góc thân thiết (A'BC) và (ABC) là 300 tam giác A'BC có diện tích S vì thế 8. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' 

A. 83

B. 8.

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

C. 33 

D. 82

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có lòng là tam giác đều cạnh a, cạnh mặt mày SC vuông góc với mặt mày phẳng lặng (ABC), SC = a. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:

A. a333

B. a3212

C. a339

D. a3312

Câu 5:

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có lòng ABCD là hình thoi cạnh a, ABC^=60o. Chân đàng cao hạ kể từ B’ trùng với tâm O của lòng ABCD; góc thân thiết mặt mày phẳng lặng (BB'C'C) với lòng vì thế 600. Thể tích lăng trụ bằng:

A. 33a38

B. 23a39

C. 32a38 

D. 3a34

Câu 6:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có lòng là hình chữ nhất AB = a, AD=a2, SA(ABCD) góc giữa SC và lòng bằng 60o . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:

A.32a3

B. 6a3

C. 3a3

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

D. 2a3