cho từ từ dung dịch nh3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

Câu hỏi:

23/03/2020 65,843

Chọn đáp án A

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

NH3 là 1 bazơ yếu hèn nên Al(OH)3 ko tan nhập NH3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 nhập phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tao rất có thể thu khí NH3 vày phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy không gian với mồm bình ngửa

D. đẩy không gian với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói đến muối bột amoni, tuyên bố không đích là 

A. Muối amoni dễ dàng tan nhập nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

C. Muối amoni xoàng bền với nhiệt

D. Dung dịch muối bột amoni với đặc điểm bazơ

Câu 4:

Dung dịch NH3 rất có thể tính năng được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Lúc tính năng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện nay tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Cho Fe(III) oxit tính năng với axit nitric thì thành phầm nhận được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

Xem thêm: giá trị nhân đạo của vợ nhặt

D. Fe(NO3)3 và H2O