chu vi hình tròn lớp 5


Tính chu vi hình trụ với 2 lần bán kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: chu vi hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình trụ với 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình trụ là:

           \(0,6 \times 3,14 =1,884 \; (cm)\) 

b) Chu vi của hình trụ là:

           \(2,5 \times 3,14 = 7,85\;(dm)\) 

c) Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình trụ là:

           \(0,8 \times  3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình trụ với nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

              C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình trụ là:

             \(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình trụ là:

             \( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình trụ là:

             \(\dfrac{1}{2} \times 2 \times  3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bánh xe cộ xe hơi với 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe cộ bại.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe cộ : 0,75m

Chu vi bánh xe cộ :         ... m ?

- Chu vi bánh xe cộ bởi vì chu vi hình trụ 2 lần bán kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

Chu vi của bánh xe cộ là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

                   Đáp số: 2,355m. 

Loigiaihay.com

Lý thuyết

1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy \(2\) lần nửa đường kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình trụ với 2 lần bán kính là \(8cm\).

Giải:

Chu vi hình trụ là:

            \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình trụ với nửa đường kính là \(3cm\).

Giải:

Chu vi hình trụ là:

            \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

2) Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết đàng kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết buôn bán kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), tao hoàn toàn có thể tính 2 lần bán kính theo đuổi công thức:

\(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), tao hoàn toàn có thể tính nửa đường kính theo đuổi công thức:

\(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập dượt

  Tính chu vi của hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 9m; b) r = 4,4dm; a) Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi C = 15,7m. b) Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi C = 18,84dm.

 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình trụ

  Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình trụ với 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập dượt

  Tính diện tích S hình trụ với nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập dượt công cộng

  Một sợi chão thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính chừng lâu năm của sợi chão.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu trang bị hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về việc ưa mến những loại sắc tố của 120 học viên được cho tới bên trên biểu trang bị hình quạt mặt mày. Hãy cho biết thêm với từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh da trời ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.