có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

Đáp án: Xét trật tự mang đến sã̃n của chục chữ số: {9,8,7,6,5, 4,3, 2,1,0}.

Với từng lượt loại bỏ một chữ số kể từ tập dượt bên trên và ghép chín chữ số sót lại trở nên một vài đương nhiên (giữ
nguyên trật tự mang đến sẵn) thì tao được một vài đương nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài bác. Vậy đem 10 số đương nhiên thỏa
mãn.

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

 hiểu chưa 

Xem thêm: tỉ lệ nghịch là gì

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar