công thức tích có hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích sở hữu vị trí hướng của nhì vectơ nhập không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhì vectơ (được khái niệm tựa như nhập mặt mày phẳng), tích sở hữu vị trí hướng của nhì vectơ (khái niệm không tồn tại nhập mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình họa bên dưới đây).

Bạn đang xem: công thức tích có hướng

tich vo huong cua nhì vecto va vấp ung dung

Trong đó:

Xem thêm: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía nhập không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhì vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng lâu năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thiện 2 điểm A,B,
  • công thức 8 canh ty tính cosin góc thân thiện nhì vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thiện nhì vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong va vấp tinh nghịch chat

Xem thêm: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo đuổi tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng tốt chương cách thức tọa phỏng nhập không khí ở lịch trình Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía nhập mặt mày bằng phẳng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích sở hữu hướng