công thức tính dung kháng

Câu hỏi:

05/07/2020 36,676

D. XC = 1/2πfC

Bạn đang xem: công thức tính dung kháng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q=2fLr

B. Q=2Lrπ

C. Q=2fLrπ

D. Q=2πfl

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điện trở với vạch màu sắc là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt độ với thông số dương, Khi nhiệt độ phỏng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở thay đổi theo gót năng lượng điện áp, Khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang quẻ năng lượng điện trở, Khi độ sáng rọi vô thì R giảm

Câu 3:

Điện trở màu sắc với những vòng màu: nâu, đen sạm, nâu, kim nhũ với trị số năng lượng điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

Xem thêm: tỉ lệ nghịch là gì

D. Đáp án khác

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điôt tiếp lăn tay cho tới loại năng lượng điện nhỏ cút qua

B. Điôt tiếp mặt mày chỉ cho tới loại năng lượng điện rộng lớn cút qua

C. Điôt ổn định áp dùng để làm ổn định quyết định năng lượng điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu thay đổi loại xoay chiều

Câu 5:

Kĩ thuật năng lượng điện tử phụ trách chức năng:

A. Điều khiển những quy trình sản xuất

B. Tự động hóa những quy trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Quy ước màu sắc nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

D. Đáp án khác