đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 154,840

A. Xảy đi ra sự tiếp ăn ý và rất có thể đem hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung lừa lọc trở thành những NST kép

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào gửi gắm tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp ăn ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là vô hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân ái I

C. Kì đầu II

D. Kì thân ái II

Câu 3:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mũi bằng phẳng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân ái I và kì sau I

B. Kì thân ái II và kì sau II

C. Kì thân ái I và kì thân ái II

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST vô tế bào

B. Tạo đi ra sự ổn định lăm le về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại gửi gắm tử, thêm phần dẫn đến sự đa dạng và phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây trúng với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 đặc biệt của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đó là đúng lúc nói tới hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện giảm sút 50% con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái đem con số NST giảm sút 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều phải có n NST giống như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

C. (1), (2), (3)