dân số nhật bản không có đặc điểm nào sau đây

Dân số của Nhật Bản không tồn tại Điểm lưu ý nào là sau đây?

Dân số của Nhật Bản không có Điểm lưu ý nào là sau đây?

Bạn đang xem: dân số nhật bản không có đặc điểm nào sau đây


Dân số đang được rời dần dần.

Tốc chừng tăng thêm số lượng dân sinh thường niên thấp.

Tuổi lâu khoảng cao, số người già nua đang được rời.

Đông dân, phần rộng lớn triệu tập ở những TP.HCM ven bờ biển.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đặc điểm số lượng dân sinh Nhật Bản: Nhật Bản là nước đông đúc dân, phần rộng lớn người ở triệu tập ở những TP.HCM ven bờ biển. Tốc chừng tăng thêm số lượng dân sinh thường niên thấp và đang được rời dần dần, tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh bất ngờ chỉ từ ở tầm mức 0,1 % nhập năm 2005.

Chọn: C.

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

App xem sách tóm lược miễn phí