để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây

Câu hỏi:

17/09/2019 22,967

C. dd AgNO3/NH3 dư.

Bạn đang xem: để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

D. các cơ hội bên trên đều đích.

Đáp án C

Để làm sạch sẽ etilen với lộn axetilen tao mang đến lếu hợp ý trải qua dd AgNO3/NH3:

CH≡CH + 2AgNO3/NH3 → AgC≡CAg↓ + NH4NO3

CH2=CH2 + AgNO3/NH3 → ko phản xạ.

Ta ko người sử dụng dd brom dư và dd KMnO4 vì thế nó phản xạ đối với cả etilen và axetilen.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 2:

Cho sơ đồ dùng phản xạ sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3

X với công thức cấu trúc là

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều rất có thể đích.

Câu 3:

Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

D. 4.

Câu 4:

Chất này tại đây ko pha trộn thẳng được axetilen ?

A. Ag2C2.

B. CH4.

C. Al4C3.

D. CaC2.

Câu 5:

C4H6 với từng nào đồng phân mạch hở ?

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Ankin C6H10 với từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7:

Cho những hóa học sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa hóa học nhằm phân biệt phụ thân hóa học bên trên là

A. dung dịch AgNO3/NH3 và hỗn hợp Brom.

B. dung dịch KMnO4 và hỗn hợp Brom.

C. dung dịch Brom và Ca(OH)2.

Xem thêm: cho 2 điện tích q1=4.10^ 10 q2= 4.10^ 10

D. dung dịch KMnO4 và Ca(OH)2.