đề sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, độc đáo và khác biệt nhất của cách mệnh VN nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành bên cạnh đó nhị trọng trách cách mệnh không giống nhau ở nhị miền nước nhà.

Bạn đang xem: đề sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân chia tách thực hiện nhị miền với nhị chính sách chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam trở nên điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân ái nhị phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền triển khai nhị trọng trách không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: tôi là học sinh lớp 2

B loại vì chỉ phản ánh Điểm sáng, ko phản ánh độc đáo và khác biệt của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm sáng của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.