để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 7,977

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

C. Mở tệp nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua phát triển thành tệp mang đến trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp là:

assign ( < phát triển thành tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là phát triển thành xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo đòi quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn bạn dạng là:

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác làm việc với tệp cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở cơ chế phát âm tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Câu 6:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

Câu 7:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp là:

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo phát triển thành tệp văn bạn dạng là

Câu 9:

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian tiếp tục đóng góp tệp bởi vì giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể mở ra tệp cơ hoặc không?