đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra hùn Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)

Bài luyện từng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác luyện môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV cho tới học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác hiểu, GV bịa đặt thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy tờ và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một khu vực vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm nhành hoa giấy tờ nở đỏ rực rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, đằm thắm cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy tờ thưa :

- Táo ơi! Cậu đã thử xấu xí khu vực vườn này. Cậu nên cút ngoài điểm trên đây nhằm lấy khu vực cho tới tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, tĩnh mịch. Ít lâu sau, nó chính thức đâm chồi các cái lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, hương thơm thơm phức phảng phất nhẹ nhõm vô gió máy. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở thành những trái ngược táo nhỏ màu xanh lá cây. Đầu ngày thu, những trái ngược táo lớn, chín vàng. Một hôm, nhị ông con cháu mái ấm vườn cút đi dạo. Ông với tay trẩy cho tới con cháu bao nhiêu trái ngược táo. Cô bé bỏng ăn và luôn luôn mồm ca tụng ngon. Cây hoa giấy tờ buồn trong khi thấy không có ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh rờn, thì thầm thì yên ủi chúng ta :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn chúng ta thì cho tới sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy tờ đang được hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ đẹp mắt của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy tờ đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm nhành hoa giấy tờ nở đỏ rực rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá rất ít.

C. Nở rời khỏi những nhành hoa đem hương thơm thơm phức nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy tờ đang được thưa gì với cây táo sau khoản thời gian thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã thử cho tới khu vực vườn tăng tươi tắn đẹp mắt.

B. Cậu thực hiện xấu xí khu vực vườn, cút nơi khác cho tới tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện cho tới khu vực vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhị ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy tờ đang được cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn bực.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút rời khỏi bài học kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình kể từ mẩu chuyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ đem nghĩa như là nhau vô bài bác hiểu.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ rời khỏi những câu khiến cho được dùng vô bài bác hiểu. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vệt nhị chấm hoặc vệt phẩy thay cho cho tới dù vuông trong khúc văn sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

       Trong rừng hoa mái ấm bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa chục giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 trong cây chạc leo dằng dịt. Hoa nở trở thành từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh lá cây lục, khi hoa nở được màu sắc vàng cực kỳ nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm phức lan vô đêm hôm và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới đằm thắm thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang sầm uất, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ với đằm thắm chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhị mon tía thường niên, kể từ gốc cây và đằm thắm chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi cách tân và phát triển.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan tiền một cảnh quan của tổ quốc tao.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến du ngoạn cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em đang được cho tới tham lam quan tiền.

- Nêu Điểm lưu ý nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV cho tới học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác hiểu, GV bịa đặt thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, thủ đô ngày nay), thực hiện nha tướng tá cho tới Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả đàn bà cho tới, lại cho tới quyền thống trị Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn giết thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu rời khỏi căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn kiêng dè, sai sứ thanh lịch cầu cứu vãn quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán mong muốn nhân VN đem loàn tuy nhiên rước quân xâm lăng, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao rước thiệt nhiều phi thuyền, theo đuổi sông Bạch Đằng tiến bộ vô VN.

      thạo tin cẩn, Ngô Quyền với mọi tướng tá bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai rước cọc đóng góp xuống nhị mặt mũi bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân rước thuyền nhẹ nhõm rời khỏi khiêu chiến rồi fake thất bại nhằm dụ địch xua đuổi theo đuổi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới Khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, liều gàn bị tiêu diệt tuy nhiên tiến công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống tất tả, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tiến công, bắt và giết thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cẩn, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn lại và rút về.Ngô Quyền đang được làm tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần run sợ, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền đem quan hệ thế nào với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân cút căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt phụ thân nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn giết thịt phụ thân ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền đang được suy nghĩ rời khỏi mưu mẹo gì nhằm chi phí khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân cút tiến công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, Khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những phi thuyền của quân Nam Hán vô đêm hôm.

Câu 4: Cuộc chiến tranh đang được ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng rước những phi thuyền của tôi tiến bộ vô VN, quân tao bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý thiết bị của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm sợ hãi, quân tao dành riêng thắng lợi vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu chuyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có ý nghĩa sâu sắc thế nào so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ đem vô bài bác hiểu và phân bọn chúng trở thành 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt vô bài bác hiểu bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu đem dùng kể từ ngữ em một vừa hai phải tìm ra ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rờn, chúng ta đem ngửi thấy hương thơm thơm phức non của bông lúa non ko ? Trong loại vỏ xanh rờn cơ, mang trong mình 1 giọt sữa Trắng thơm phức, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ sầm uất lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm một vừa hai phải nhất, người tao gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cộc cho 1 người chúng ta quốc tế nhằm thích nghi và giãi tỏ lòng đằm thắm ái của em với chúng ta.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có địa điểm, tháng ngày, năm, điều đầu thư, điều cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động ra mắt về phần mình.

+ Lí bởi ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng đằm thắm ái của em dành riêng cho mình.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở thành tiếng: (4 điểm)

- GV cho tới học viên bắt thăm hỏi hiểu một quãng văn phiên bản trong số phiếu hiểu. Đảm bảo hiểu trúng vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài bác hiểu, GV bịa đặt thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa mang trong mình 1 cô bé bỏng sinh sống nằm trong u vô một túp lều giành giật dột nhừ tuy nhiên cơ là 1 trong bé bỏng gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ấy bé bỏng lại bị bệnh dịch cực kỳ nặng trĩu tuy nhiên vì như thế mái ấm túng bấn nên ko đem chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô bé bỏng vô nằm trong buồn buồn bực.

Một phiên đang được ngồi khóc mặt mũi lối đột mang trong mình 1 ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già cả thưa với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mũi gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng hái lấy một nhành hoa có một không hai bên trên cơ. Bông hoa ấy đem từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được vì chưng đấy ngày.

Cô bé bỏng ngay tắp lự vô rừng và rất mất thời gian sau mới nhất nhìn thấy nhành hoa Trắng cơ. Phải trở ngại lắm cô mới nhất trèo lên được nhằm lấy nhành hoa, tuy nhiên Khi kiểm điểm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ đem tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được vì chưng đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay tắp lự sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ và nhành hoa cũng theo đuổi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không thể kiểm điểm được nữa. Từ cơ dương gian gọi nhành hoa ấy là nhành hoa cúc Trắng nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ấy bé bỏng cơ dành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô bé bỏng đem thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô bé bỏng sinh sống với u vô cảnh túng bấn nàn.

B. Cô bé bỏng sinh sống với cha mẹ vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô bé bỏng không cha mẹ, sinh sống ở ven lối.

Câu 2: Ông lão đang được thưa gì với cô bé bỏng sau khoản thời gian biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những nhành hoa bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô bé bỏng sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô bé bỏng lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở thành những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh hơn.

B. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô bé bỏng suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ là nhành hoa quan trọng đặc biệt nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, nhành hoa cúc Trắng hình tượng cho tới điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người đàn bà.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống thường ngày, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình vì chưng những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Điểm lưu ý được dùng vô mẩu chuyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ đem trái ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu đem hình hình họa đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa xăm coi lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn lớn tưởng. Hàng ngàn nhành hoa là hàng trăm ngàn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ngàn ánh nến vô xanh rờn. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen sạm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh cút cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) nêu tình yêu, xúc cảm của em với hero em yêu thương quí vô một mẩu chuyện đang được học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương quí.

- Nêu lí bởi em yêu thương quí hero cơ.
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học