đề thi toán học kì 1 lớp 3

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 hùn những em tự động ôn luyện, tự động luyện đề ganh đua tận nhà nhằm nâng lên kĩ năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng sẵn sàng cho những đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt thành phẩm tối đa. Qua trên đây, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 unique sau đây nhé!

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 3

>> Chi tiết:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải câu hỏi vì thế nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô địa điểm trống trải là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú đang được thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô lốt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù trống trải theo thứ tự kể từ nên sang trọng ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình này đang được khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi vội vàng số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty bại liệt sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang đến vì thế hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp bại liệt sở hữu số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp bại liệt sở hữu toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m nhưng mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml nhưng mà 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được gọi là:

A. Năm mươi chừng xê

B. Năm mươi năm chừng xê

C. Năm lăm chừng xê

D. Năm mươi lăm chừng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc vô hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Ba trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của phụ thân vội vàng 5 phiên tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà căn nhà Hòa sở hữu 48 con cái. Mẹ đang được cung cấp \frac{1}{8} số gà. Hỏi đàn gà căn nhà Hòa sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng trĩu 5 kilogam. Con heo khối lượng vội vàng con cái ngỗng số phiên là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô địa điểm trống

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 ngược sầu riêng biệt. Bác chia đều cho các bên số ngược sầu riêng biệt bại liệt vô 6 rổ. Hỏi từng rổ sở hữu từng nào ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. hiểu hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ sở hữu số ngược sầu riêng biệt là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở nên thương của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhì chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài xích, hiệu nhì chữ số là 6 và nhì chữ số đều là số lẻ nên tớ lựa chọn số nhỏ bé là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết mò mẫm là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải câu hỏi vì thế nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo lượng, đo sức nóng chừng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm quen thuộc với hình bằng và hình khối (điểm ở thân ái, trung điểm, hình trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau phụ thân bốn

B. Sáu trăm phụ thân tư

C. Sáu trăm phụ thân mươi tư

D. Sáu tăm phụ thân mươi bốn

Câu 3. Thương của phép tắc phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái sở hữu 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy sở hữu từng nào bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Số này nhân với một cũng vì thế chủ yếu số đó

B. Số này phân tách cho một cũng vì thế chủ yếu số đó

C. Số này nhân với 0 cũng vì thế 0

D. Số 0 phân tách mang đến số nào thì cũng vì thế chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ này tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt chừng này sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca này đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca này đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong lối tròn xoe tâm O như hình vẽ. hiểu AC nhiều năm 10 centimet. Tính chừng nhiều năm nửa đường kính của hình trụ.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của lối tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của lối tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết ngược của phép tắc phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện những cái đèn lồng sở hữu dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy tờ màu sắc. Một cái đèn lồng vì vậy nên dùng số tờ giấy tờ màu sắc là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ này sau đây phân tách miếng bánh trở nên 5 phần vì thế nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô địa điểm trống trải là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số mến hợp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính chừng nhiều năm lối vội vàng khúc ABCD

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô địa điểm trống trải là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhì xe cộ xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhì chở số người gấp hai xe cộ loại nhất. Hỏi cả nhì xe cộ chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhì chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhì xe cộ chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ nhiều năm lối vội vàng khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000. Làm quen thuộc với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải câu hỏi vì thế nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, đo sức nóng chừng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 sở hữu thành phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, mò mẫm số lượng kilomet của tổ 2.

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu này tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô greed color nhiều năm vội vàng 3 phiên thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhì thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu vội vàng … phiên số cây bút chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau, số phân tách vì thế 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe greed color là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu là 12, số cây bút chì nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu là 4.

Nên số cây bút sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu vội vàng 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu là 1 trong những.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3.2. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền vô dù trống trải theo thứ tự là:

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây sở hữu 65 ngược bòng. Sau Lúc hái, số ngược bên trên cây sụt giảm 5 phiên. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can bại liệt chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân sở hữu một vài nhãn vở, hiểu được Lúc lấy số nhãn vở này chia đều cho các bên mang đến 5 chúng ta, thì từng chúng ta được 6 kiểu. Hỏi Vân sở hữu toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo ra trở nên kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. đôi mươi kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng phép tắc tính với Tóm lại thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng sở hữu một vài viên bi. Nếu Thái mang đến Hùng 14 viên bi và Hùng mang đến lại Thái 9 viên bi thì từng chúng ta sở hữu 40 viên bi. Lúc đầu, Thái sở hữu số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân ái nhì điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân ái nhì điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước Lúc được Hùng cho thêm nữa thì số bi của người tiêu dùng Thái sở hữu là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi lúc đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ một phần hai tiếng = 120 phút + một phần hai tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vô bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2

4. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 3, VnDoc đang được liệt kê Top Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể hùn những em học viên xem thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài xích thông thường bắt gặp vô đề đánh giá quyết định kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta 16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích luyện Toán lớp 3 rất đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành phẩm cao.