điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Câu hỏi:

26/07/2019 68,108

A. Cực đại.        

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Đáp án chủ yếu xác

C. Mức trung bình        

Đáp án A

Điểm bão hòa độ sáng là trị số độ sáng nhưng mà kể từ bại độ mạnh quang quẻ phù hợp ko gia tăng dù rằng độ sáng nối tiếp tăng → Điểm bão hòa độ sáng là độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp đạt độ quý hiếm cực to.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bù độ sáng là độ mạnh độ sáng nhưng mà ở bại, độ mạnh quang quẻ hợp?

A. Lớn rộng lớn độ mạnh thở.

B. Cân tự với độ mạnh thở.

C. Nhỏ rộng lớn độ mạnh thở.

D. Lớn vội vàng gấp đôi độ mạnh thở.

Câu 2:

Điểm bù CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp và độ mạnh thở đều bằng nhau.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp thấp rộng lớn độ mạnh thở.

C. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp to hơn độ mạnh thở.

D. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp và độ mạnh thở đều bằng nhau.

Câu 3:

Những tuyên bố nào là chính trong những tuyên bố sau?

(1) Cường phỏng độ sáng tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang quẻ phù hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang quẻ phù hợp hạn chế dần dần.

(2) Cây quang quẻ phù hợp vượt trội nhất ở miền độ sáng đỏ tía tiếp sau đó là miền độ sáng xanh rớt tím.

(3) Nồng phỏng CO2 càng tăng thì độ mạnh quang quẻ phù hợp càng tăng.

(4) Nồng phỏng CO2 tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang quẻ phù hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ đậm đặc CO2 tăng thì độ mạnh quang quẻ phù hợp hạn chế dần dần.

(5) Khi nhiệt độ phỏng tăng cho tới nhiệt độ phỏng tối ưu thì độ mạnh quang quẻ phù hợp tăng cực kỳ thời gian nhanh thông thường đạt cực to ở 25 - 35o C rồi tiếp sau đó giảm tốc.

Phương án vấn đáp chính là:

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

A. (1) và (4).     

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4) và (5).     

D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 4:

Nếu nằm trong độ mạnh thắp sáng thì độ sáng đơn sắc red color sẽ sở hữu được hiệu suất cao quang quẻ hợp?

A. Kém rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

B. phẳng phiu độ sáng đơn sắc greed color tím.

C. Lớn rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

D. Nhỏ rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color lam.

Câu 5:

Điểm bão hòa CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp đạt ít nhất.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp đạt tối đa.

C. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp đạt tối đa.

D. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ phù hợp đạt tới mức tầm.

Câu 6:

Nhận lăm le nào là tại đây đúng?

A. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, tăng độ đậm đặc CO2 thuận lợi cho tới quang quẻ phù hợp.

B. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, hạn chế độ đậm đặc CO2 thuận lợi cho tới quang quẻ phù hợp.

C. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, tăng độ đậm đặc CO2 thuận lợi cho tới quang quẻ phù hợp.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

D. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, hạn chế độ đậm đặc CO2 thuận tiện cho tới quang quẻ phù hợp.