định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bình chọn:

4.2 bên trên 175 phiếu

Bạn đang xem: định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lý thuyết định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm1. Định nghĩa Xem cụ thể

Câu căn vặn 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11

Một đoàn tàu vận động xuất phát từ 1 căn nhà ga...

Xem điều giải

Câu căn vặn 2 trang 149 SGK Đại số và Giải tích 11Cho hàm số... Xem điều giải

Câu căn vặn 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Vẽ đồ dùng thị của hàm số...

Xem điều giải

Câu căn vặn 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình đường thẳng liền mạch... Xem điều giải

Câu căn vặn 5 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem điều giải

Câu căn vặn 6 trang 153 SGK Đại số và Giải tích 11Bằng khái niệm, hãy tính đạo hàm của những hàm số:... Xem điều giải Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Giải bài bác 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính ∆y và Xem điều giải

Bài 3 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính (bằng ấn định nghĩa) đạo hàm của từng hàm số sau bên trên những điểm vẫn chỉ ra

Xem điều giải

Bài 4 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Chứng minh rằng hàm số Xem điều giải Bài 6 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11Viết phương trình tiếp tuyến của đàng hypebol Xem điều giải

Bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Một vật rơi tự tại bám theo phương trình

Xem điều giải