độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào

Câu hỏi:

20/11/2019 49,427

A.  Độ độ ẩm không gian ko tương quan nghiêm ngặt với việc bay tương đối nước.

Bạn đang xem: độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào

B. Độ độ ẩm không gian càng thấp, sự bay tương đối nước càng mạnh,

Đáp án chủ yếu xác

C. Độ độ ẩm không gian càng caọ, sự bay tương đối nước càng mạnh.

D. Độ độ ẩm ko Khi càng thấp, sự bay tương đối nuớc càng yếu hèn.

Đáp án B

- Khi nhiệt độ không gian càng thấp → thế nước bên phía ngoài môi trường thiên nhiên càng thấp theo đòi → quy trình bay tương đối nước ra mắt càng mạnh.

- trái lại, Khi nhiệt độ không gian càng tốt → quy trình bay tương đối nước càng yếu hèn (chứ ko cần là ko trình diễn ra) vì thế ko đạt được sự chênh chéo thế nước quan trọng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn cung ứng nitơ ngẫu nhiên đa phần mang đến cây là

A.  vi trùng phản nitrat hóa và vi trùng nitrat hóa.

B. phân bón chất hóa học và quy trình thắt chặt và cố định đạm của vi trùng.

C. những phản xạ quang đãng hóa và quy trình thắt chặt và cố định đạm của vi khuẩn

D. quy trình phân giải xác loại vật và quy trình thắt chặt và cố định đạm của vi trùng.

Câu 2:

Nơi nước và những hóa học hoà tan trải qua tức thì trước lúc nhập mạch mộc của rễ là

A. tế bào biểu bì

B. tế bào lông mút hút.

C. Tế bào nội bì

D. tế bào vỏ

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là bên dưới đây không đúng để quy trình thắt chặt và cố định nitơ nhập khí quyển xảy ra?

Xem thêm: chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

A. Được cung ứng ATP.

B. ó những lực khử mạnh,

C. Có sự nhập cuộc của enzim nitrogenaza

D. Thực hiện tại nhập ĐK hiếu khí

Câu 4:

Trước Khi chuồn nhập mạch mộc của rễ, nước và những khoáng chất hòa tan luôn luôn cần trải qua cấu tạo nào là tại đây.

A. Khí khổng

B. Tế bào nội bì

C. Tế bào lông hút

D.  Tế bào nhu tế bào vỏ

Câu 5:

Đặc điểm kết cấu của tế bào lông mút hút ở rễ cây là:

A. Thành tế bào mỏng dính, ko ngấm cutin, có duy nhất một ko bào trung tâm nhỏ.

B. Thành tế bào dày, ko ngấm cutin, có duy nhất một ko bào trung tâm rộng lớn.

C. Thành tế bào mỏng dính, đem ngấm cutin, có duy nhất một ko bào trung tâm rộng lớn.

D. Thành tế bào mỏng dính, ko ngấm cutin, có duy nhất một ko bào trung tâm rộng lớn.

Câu 6:

Hoa của cây ý trung nhân công anh nở đi ra khi sáng sủa và cụp lại khi tranh tối tranh sáng tối, là ví dụ về

A. phía sáng sủa dương bên dưới hiệu quả của khả năng chiếu sáng.

B. ứng động ko phát triển bên dưới hiệu quả của khả năng chiếu sáng.

C. ứng động phát triển bên dưới hiệu quả của nhiệt độ phỏng.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

D. ứng động phát triển bên dưới hiệu quả của khả năng chiếu sáng.