đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Đối với việc Viral sóng năng lượng điện kể từ thì :

Bạn đang xem: đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn vuông góc với phương truyền sóng

B. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn nằm trong phương với phương truyền sóng

C. vec tơ chạm màn hình kể từ nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ

D. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với vec tơ độ mạnh năng lượng điện trường

Đáp án A

Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn thi đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Sách tự động học tập, pro S ôn thi đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Bản đặc biệt quan trọng Tổng ôn 30 mục chính ngữ pháp giờ anh cô Trang anh 2023 moonbook

250.000đ 199.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID