đơn vị của độ tự cảm là

Câu hỏi:

24/02/2023 913

B. henry (H) 

Bạn đang xem: đơn vị của độ tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Đơn vị của phỏng tự động cảm là henry (H) ► B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện qua loa một ống chạc không tồn tại lõi Fe đổi khác đều theo dõi thời hạn, nhập 0,01s độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng lên kể từ 1A cho tới 2A thì suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chạc là 20V. Tính thông số tự động cảm của ống chạc và phỏng vươn lên là thiên tích điện của kể từ ngôi trường nhập ống dây:

A. 0,1H; 0,2J  

B. 0,2H; 0,3J

C. 0,3H; 0,4J

D. 0,2H; 0,5J

Câu 2:

Một ống chạc với dòng sản phẩm năng lượng điện 3 A chạy qua loa thì nó thu thập một tích điện kể từ ngôi trường là 10 mJ. Nếu với 1 dòng sản phẩm năng lượng điện 9 A chạy qua loa thì nó thu thập một tích điện là

A. 30 mJ.

B. 60 mJ.

C. 90 mJ.

D. 10/3 mJ.

Câu 3:

Một chạc dẫn với chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên ống dây tương đối dài l và nửa đường kính ống r thì với thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống với nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số tự cảm của ống là

A. 0,1 mH. 

B. 0,2 mH.

C. 0,4 mH.

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

D. 0,8 mH.

Câu 4:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa ống chạc.

B. bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chạc.

C. căn bậc nhị chuyến độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chạc.

D. một bên trên bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chạc.

Câu 5:

Gọi N là số vòng chạc, 𝑙 là chiều lâu năm, S là thiết diện của ống chạc. Công thức tính phỏng tự động cảm của ống chạc bịa nhập bầu không khí là:

A. L = 4π.10-7nS

B. L = 4π.10-7N2S

C. L = 4π.10-7 N2l.S

D. L = 4π.10-7N2l2S

Câu 6:

Một ống chạc Lúc với dòng sản phẩm năng lượng điện với độ mạnh 4 A chạy qua loa thì với tích điện 0,08J. Hệ số tự động cảm của ống chạc bằng:

A. 0,01 H

B. 0,02 H

C. 0,03 H

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

D. 0,04 H