dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi:

27/03/2020 50,229

A. phenolphtalein hoá xanh

Bạn đang xem: dung dịch metylamin trong nước làm

C. quì tím hóa xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. phenolphtalein ko thay đổi màu

Chọn đáp án C

Dung dịch metylamin làm phenolphtalein hóa hồng, quỳ tím hóa xanh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối hợp những phân tử nhỏ (monome) trở thành phân tử rộng lớn (polime) mặt khác hóa giải những phân tử nhỏ (thí dụ H2O) được gọi là

A. sự trùng ngưng

B. sự tổng hợp

C. sự polime hóa

D. sự trùng hợp

Câu 2:

Tên gọi của peptit đem công thức H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH là

A. Gly-Ala

B. Val-Ala

C. Ala-Val

D. Ala-Gly

Câu 3:

Hỗn ăn ý X bao gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, sinh rời khỏi 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt không giống, a gam X phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 0,01 mol ancol và m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 25,00

B. 12,02

C. 12,16

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

D. 11,75

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Tất cả những amino axit đều phải sở hữu số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử là số lẻ;

(2) Muối phenylamoni clorua ko tan nhập nước;

(3) Tại sức nóng chừng thông thường, metylamin và đimetylamin là những hóa học khí;

(4) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly mạch hở đem 4 vẹn toàn tử oxi;

(5) Tại ĐK thông thường, những amino axit là những hóa học lỏng.

Số tuyên bố trúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chia 2m gam láo lếu ăn ý X bao gồm nhì sắt kẽm kim loại đem hoá trị ko thay đổi trở thành 2 phần cân nhau. Cho phần 1 tan không còn nhập hỗn hợp HCl (dư) nhận được 2,688 lít H2. Nung rét mướt phần 2 nhập oxi (dư) nhận được 4,26 gam láo lếu ăn ý oxit. Giá trị của m là

A. 4,68

B. 1,17

C. 3,51

D. 2,34.

Câu 6:

Phát biểu này sau đây không đúng?

A. Etyl fomat đem phản xạ tráng bạc

B. Tại ĐK thông thường, tristearin là hóa học lỏng

C. Triolein đem phản xạ với nước brom

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

D. Thủy phân etyl axetat nhận được ancol etylic.