feco3+h2so4 đặc nóng

FeCO3 H2SO4 quánh nóng

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả thăng bằng phương trình lão hóa khử, vị cách thức thăng vị electron. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc bài xích tập luyện tương quan.

Bạn đang xem: feco3+h2so4 đặc nóng

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học đằm thắm FeCO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt chừng thường

3. Cân vị phản xạ FeCO3 + H2SO4 vị cách thức thăng vị electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4 → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số phù hợp tớ được

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Câu căn vặn áp dụng tương quan

Câu 1. Đốt cháy FeS đưa đến thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử FeS sẽ

A. nhận 7 electron.

B. nhận 15 electron.

C. nhượng bộ 7 electron.

D. nhượng bộ 15 electron.

Câu 2. Cho thứu tự những hóa học sau: Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo. Số phản xạ oxi hoá - khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

=> Ko phải

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

=> Ko phải

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2(SO4)3 ko tác dụng

Câu 3. Cho sơ vật dụng phản ứng: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tổng thông số (các số nguyên vẹn, tối giản) của toàn bộ những hóa học những hóa học là bao nhiêu?

A. 7.

B. 9.

C. 14.

D. 25

Câu 4. SO2 + KMnO4 + H2O→ K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. (Hệ số là những số nguyên vẹn tối giản). Số phân tử KMnO4 bị khử là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Những đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe sở hữu tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền lâu Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng sở hữu nồng độ Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động cù và Fe là nguyên vẹn nhân thực hiện Trái Đất sở hữu kể từ tính.

(6) Kim loại Fe hoàn toàn có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá chính là

A. 3

B. 4

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ nhập bầu không khí dễ dẫn đến lão hóa trở nên Fe3+

(3) đúng

(4) chính, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng sở hữu nồng độ Fe tối đa.

(5) sai, vì thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh rời khỏi vì thế sự vận động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) chính, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy sở hữu 4 tuyên bố đúng

Câu 6. Có 4 hỗn hợp đựng riêng rẽ biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl sở hữu lộn CuCl2. Nhúng vào cụ thể từng hỗn hợp một thanh Fe nguyên vẹn hóa học. Số tình huống xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Để xẩy ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa cần thiết thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

+ Có 2 năng lượng điện đặc biệt không giống bản

+ 2 năng lượng điện đặc biệt xúc tiếp thẳng hoặc loại gián tiếp với nhau

+ 2 năng lượng điện đặc biệt được nhúng nhập nằm trong 1 hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Có 2 tình huống thỏa mãn: Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 và Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 + HCl

Câu 7. Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ lòm. Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. FeCO3.

D. Fe3O4.

Câu 7. Dung dịch ZnSO4 sở hữu lộn tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại này tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng kẽm vì thế sở hữu phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Cu tạo ra trở nên ko tan được tách thoát khỏi hỗn hợp và nhận được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Không sử dụng Mg vì thế sở hữu phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ sở hữu dd MgSO4 tạo trở nên, như thế ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Câu 8. Cho những cặp hóa học sau: (a) Fe + HCl; (b) Zn + CuSO4; (c) Ag + HCl (d) Cu + FeSO4; (e) Cu + AgNO3; (f) Pb + ZnSO4. Những cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. a, c, d.

B. c, d,e, f.

C. a,b, e

D. a, b, c, d, e, f.

Xem đáp án

Đáp án C

(c), (d), (f) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (a), (b), (e)

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(b) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(e) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

----------------------------

Xem thêm: giải bài tập tiếng việt lớp 4 tập 1

Trên phía trên VnDoc vẫn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ lão hóa khử: FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O. Hy vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta nhập quy trình học hành, áp dụng giải những dạng thắc mắc bài xích tập luyện phương trình tương quan.

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài xích tập luyện Hóa 12, Giải bài xích tập luyện Toán lớp 12, Giải bài xích tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.