giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

Câu hỏi:

05/06/2020 54,187

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

Bạn đang xem: giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

B. Xác quyết định kết cấu sản phẩm

C. Xác quyết định tác dụng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ dài rộng, kết cấu, tác dụng sản phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Lúc thẩm quyết định, Đánh Giá phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Thiết nối tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3:

Thiết nối tiếp nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

B. Xác quyết định kích thước

C. Xác quyết định kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

“ Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quy trình kiến thiết là:

A. Xác quyết định chủ đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô demo nghiệm

D. Chế tạo nên thử

Câu 6:

Giai đoạn nào là tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

D. Cả A và B đều sai