hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu hỏi:

12/08/2019 83,406

B. Na2CO3 và Na3PO4.

Bạn đang xem: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: 

Nước với tính cứng vĩnh cửu với chứa chấp ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => sử dụng Na2CO3 và Na3PO4 nhằm thực hiện mượt nước vì thế dẫn đến MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 và Ca3(PO4)2 kết tủa => vô hiệu hóa được Mg2+, Ca2+ thoát ra khỏi nước

Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống với công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Một loại nước cứng khi đung nóng thì tổn thất tính cứng, vô loại nước cứng này còn có chứa chấp những phù hợp hóa học này sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X vô hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa keo dán Trắng. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

Xem thêm: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh cửu rất có thể sử dụng hỗn hợp này tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại rất có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Trong công nghiệp, Al được phát triển bởi vì cách thức năng lượng điện phân rét chảy phù hợp chất

A. Al2O3.                      

B. Al2(SO4)3.                 

C. NaAlO2.                   

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

D. AlCl3.