hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

Câu hỏi:

01/10/2019 152,507

A. nằm trong biên phỏng, nằm trong tần số.

Bạn đang xem: hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

B. nằm trong biên phỏng, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

C. nằm trong tần số, nằm trong vận tốc truyền sóng.

D. nằm trong tần số, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Hai mối cung cấp phối kết hợp là nhị mối cung cấp giao động nằm trong phương, nằm trong tần số và có tính lệch sóng ko thay đổi bám theo thời hạn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox đem phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo vì chưng s, x đo vì chưng m. Tốc phỏng truyền sóng này là

A. 3 m/s.

B. 60 m/s.

C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Câu 2:

Trên một phương truyền sóng đem nhị điểm M và N cách nhau chừng 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là một trong,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi vô quy trình truyền sóng, lõi phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng bên trên M là:

A. uM = 0,08cos 0,5π(t + 4) (m).

B. uM = 0,08cos 0,5π(t + 0,5) (m).

C. uM = 0,08cos0,5π(t – 1) (m).

D. uM = 0,08cos0,5π(t – 2) (m).

Câu 3:

Điều khiếu nại nhằm nhị sóng phó quẹt được cùng nhau là nhị sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi bám theo thời hạn.

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

B. hoạt động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

C. nằm trong biên phỏng, nằm trong bước sóng, trộn lúc đầu.

D. nằm trong phương, luôn luôn kèm theo cùng nhau.

Câu 4:

Trên một sợi chạc OB căng ngang, nhị đầu cố định và thắt chặt đang sẵn có sóng giới hạn với tần số f xác lập. Gọi M, N và Phường là tía điểm bên trên chạc nằm tại cân nặng bằng phương pháp B theo thứ tự là 4 centimet, 6 centimet và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chạc bên trên thời gian t1 (đường 1) và t2 = t1 + (13/12f) (đường 2). Tại thời gian t1, li phỏng của thành phần chạc ở N vì chưng biên phỏng của thành phần chạc ở M và vận tốc của thành phần chạc ở M là 60 cm/s. Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của thành phần chạc ở Phường là

A. 203 (cm/s).

B. 0 (cm/s).

C. –60 (cm/s).

D. 60 (cm/s).

Câu 5:

Một chạc đàn đem chiều nhiều năm 70 centimet, Lúc gảy nó phân phát đi ra âm cơ phiên bản đem tần số f. Người nghịch tặc bấm phím đàn mang lại chạc ngắn ngủi lại nhằm nó phân phát đi ra âm mới mẻ đem họa âm bậc 3 với tần số 3,5f. Chiều nhiều năm của chạc sót lại là

A. 60 centimet.

B. 30 centimet.

C. 10 centimet.

D. 20 centimet.

Câu 6:

Một ống sáo nhiều năm 0,6 m được bịt kín một đầu một đầu nhằm hở. Cho rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm vô bầu không khí là 300 m/s. Hai tần số nằm trong tận hưởng thấp nhất lúc thổi vô ống sáo là

A. 125 Hz và 250 Hz.

B. 125 Hz và 375 Hz.

C. 250 Hz và 750 Hz.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

D. 250Hz và 500Hz.