hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Câu hỏi:

12/02/2020 32,864

A. Chỉ với ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú

Bạn đang xem: hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ với ở cá, lưỡng thê và trườn sát

C. Chỉ với ở mực ống, bạch tuộc, giun thắp, chân đầu và cá

D. Chỉ với ở mực ống, bạch tuộc, giun thắp và chân đầu

Đáp án A

Hệ tuần trả kép với ở ở lưỡng thê, trườn sát, chim và thú.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Huyết áp thay cho thay đổi tự những nhân tố nào?

(1) Lực teo tim.

(2) Khối lượng ngày tiết.

(3) Nhịp tim.

(4) Số lượng hồng huyết cầu.

(5) Độ quánh của ngày tiết.

(6) Sự đàn hồi của gân máu.

A. (1),(2),(3),(4),(5).

B. (1),(2),(3),(4),(6).

C. (2),(3),(4),(5),(6).

D. (1),(2),(3),(5),(6).

Câu 2:

Ý nào là ko cần là đặc điểm của huyết áp

A. Càng xa xăm tim áp suất máu càng giảm

B. Sự tăng dần dần của áp suất máu là vì sự quái sát của ngày tiết với trở thành mạch và trong số những phân tử ngày tiết cùng nhau Khi vận chuyển

C. Huyết áp cực lớn ứng với khi tim teo, áp suất máu vô cùng tè ứng với khi tim dãn

D. Tim đập nhanh chóng và mạnh thực hiện tăng áp suất máu, tim đập lừ đừ và yếu đuối thực hiện rời huyết áp

Xem thêm: những bài toán lớp 5

Câu 3:

Cơ chế điều hoà dung lượng glucôzơ vô ngày tiết tăng ra mắt theo dõi trật tự động nào

A. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan và tế bào khung người → Glucôzơ vô ngày tiết giảm

B. Gan → Insulin → Tuyến tuỵ và tế bào khung người → Glucôzơ vô ngày tiết giảm

C. Gan → Tuyến tuỵ và tế bào khung người → Insulin → Glucôzơ vô ngày tiết giảm

D. Tuyến tuỵ → Insulin → Gan → tế bào khung người → Glucôzơ vô ngày tiết giảm

Câu 4:

Khi cá thở rời khỏi, thao diễn biến chuyển nào là ra mắt tiếp sau đây đúng

A. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất vô vùng mồm ko thay đổi, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

B. Thể tích vùng mồm rời, áp suất vô vùng mồm rời, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

C. Thể tích vùng mồm tăng, áp suất vô vùng mồm tăng, nước kể từ vùng mồm trải qua mang

D. Thể tích vùng mồm rời, áp suất vô vùng mồm tăng nước kể từ vùng mồm trải qua mang

Câu 5:

Diễn biến chuyển của hệ tuần trả hở ra mắt như vậy nào

A. Tim → Động mạch → Khoang ngày tiết → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn thích hợp dịch tế bào – ngày tiết → tĩnh mạch máu → Tim

B. Tim → Động mạch → trao thay đổi hóa học với tế bào → Hỗn thích hợp dịch tế bào – ngày tiết → Khoang ngày tiết → tĩnh mạch máu → Tim

C. Tim → Động mạch → Hỗn thích hợp dịch tế bào – ngày tiết → Khoang ngày tiết → trao thay đổi hóa học với tế bào → tĩnh mạch máu → Tim

D. Tim → Động mạch → Khoang ngày tiết → Hỗn thích hợp dịch tế bào – ngày tiết → tĩnh mạch máu → Tim

Câu 6:

sao cá xương hoàn toàn có thể lấy được rộng lớn 80% lượng O2 của nước trải qua mang

A. Vì làn nước chảy một chiều qua loa đem và loại ngày tiết chảy vô mao quản tuy nhiên song với loại nước

B. Vì làn nước chảy một chiều qua loa đem và loại ngày tiết chảy vô mao quản tuy nhiên song và nằm trong chiều với loại nước

C. Vì làn nước chảy một chiều qua loa đem và loại ngày tiết chảy vô mao quản xuyên ngang với loại nước

Xem thêm: cách tính thời gian trong lịch sử

D. Vì làn nước chảy một chiều qua loa đem và loại ngày tiết chảy vô mao quản tuy nhiên song và ngược hướng với loại nước