hiệu suất của nguồn điện

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Với loạt bài xích Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí lớp 11 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ cơ lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong số bài xích ganh đua môn Vật Lí 11.

Bài ghi chép Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng lớn và Bài luyện minh họa vận dụng công thức nhập bài xích sở hữu câu nói. giải cụ thể canh ty học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính hiệu suất của nguồn điện Vật Lí 11.

Bạn đang xem: hiệu suất của nguồn điện

9. Công thức tính hiệu suất của nguồn điện

                                 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

1. Định nghĩa

Mạch năng lượng điện một chiều không hề thiếu bao gồm sở hữu mối cung cấp năng lượng điện, chão dẫn và những tranh bị dung nạp năng lượng điện như năng lượng điện trở hoặc đèn điện. Phần đoạn mạch năng lượng điện ko chứa chấp mối cung cấp được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch năng lượng điện chỉ chứa chấp mối cung cấp gọi là mạch nhập.

Ví dụ:

 Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

Nguồn năng lượng điện lúc nào cũng có thể có năng lượng điện trở nhập, chính vì thế, Khi sở hữu loại năng lượng điện chạy nhập mạch thì năng lượng điện năng tự mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ sẽ tiến hành dung nạp ở cả mạch ngoài và ở mạch nhập. Công của mối cung cấp năng lượng điện bởi vì tổng năng lượng điện năng dung nạp ở mạch ngoài và ở mạch nhập. Trong số đó, phần năng lượng điện năng dung nạp ở mạch ngoài là năng lượng điện năng dung nạp tiện ích, phần năng lượng điện năng dung nạp ở mạch nhập là năng lượng điện năng tổn hao.

Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù mà đến mức phỏng dùng hữu ích năng lượng điện năng tự mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ, được xem bởi vì tỉ số năng lượng điện năng dung nạp tiện ích và công của mối cung cấp năng lượng điện, tính bám theo đơn vị chức năng Phần Trăm.

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính hiệu suất Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong đó:

+ H là hiệu suất của nguồn điện, sở hữu đơn vị chức năng %

+ Aich là năng lượng điện năng dung nạp tiện ích, là năng lượng điện năng dung nạp bên trên mạch ngoài, sở hữu đơn vị chức năng Jun (J);

+ Ang là công của mối cung cấp năng lượng điện, sở hữu đơn vị chức năng Jun (J);

+ U là hiệu năng lượng điện thế bên trên nhị đầu mạch ngoài, sở hữu đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện, sở hữu đơn vị chức năng vôn (V);

+ I là độ mạnh loại năng lượng điện nhập toàn mạch, sở hữu đơn vị chức năng ampe (A);

+ t là thời hạn loại năng lượng điện chạy nhập mạch, sở hữu đơn vị chức năng giây (s).

3. Mở rộng

Sử dụng công thức tính hiệu suất dung nạp năng lượng điện P.. và hiệu suất của mối cung cấp, tao hoàn toàn có thể tính được hiệu suất của mối cung cấp như sau: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Trong tình huống mạch ngoài chỉ bao gồm năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của mối cung cấp còn được xem bởi vì công thức:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Khi biết hiệu suất của mối cung cấp tao hoàn toàn có thể suy rời khỏi năng lượng điện năng dung nạp tiện ích hoặc công của mối cung cấp năng lượng điện.

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

                                   Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Bài 1: Mắc một năng lượng điện trở 14Ω nhập nhị đặc biệt của một mối cung cấp năng lượng điện teo năng lượng điện trở nhập là 1Ω thì hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đặc biệt của mối cung cấp là 8,4 V.

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch và suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện.

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Bài giải:

a) sít dụng quyết định luật Ôm cho tới mạch ngoài, độ mạnh loại năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: ξ = I. (R + r) = 0,6. (14 + 1) = 9 (V)

b) Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 2: Một acquy sở hữu suất năng lượng điện động 2V, năng lượng điện trở nhập r = 1 Ω, và cứ từng giây nó fake một năng lượng điện lượng 2,4 C kể từ đặc biệt âm sang trọng đặc biệt dương của mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện năng nhưng mà acquy hỗ trợ nhập một giờ.

b) Nối nhị đặc biệt acquy với cùng một năng lượng điện trở R = 9 Ω thì hiệu suất dung nạp bên trên mạch ngoài là bao nhiêu? Tính hiệu suất của acquy.

Bài giải:

a) Điện năng của acquy hỗ trợ nhập một giờ là: Ang = q.ξ = 2,4 . 2 = 4,8 J

b) Khi nối nhị đặc biệt acquy với năng lượng điện trở 9 Ω thì độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Công suất dung nạp của mạch ngoài là P = R.I2 = 9.0,22 = 0,36  (W)

Công suất của mối cung cấp là Png = I.ξ = 0,2.2 = 0,4 (W)

Hiệu suất của mối cung cấp là Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất 

Bài 3: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở nhập 2W. Nối năng lượng điện trở R nhập nhị đặc biệt của mối cung cấp năng lượng điện trở thành mạch kín thì hiệu suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R bởi vì 16 W. Tính độ quý hiếm của năng lượng điện trở R và hiệu suất của mối cung cấp.

Bài giải:

Công suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R là:

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất

=> R2 - 5R + 4 = 0

=> R = R1 = 4 W hoặc R = R2 = 1Ω

Khi R = R1 = 4 Ω thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 67%

Khi R = R2 = 1 W thì H = Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hoặc nhất = 33%.

Xem tăng những Công thức Vật Lí lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính hiệu suất rét năng lượng điện, bếp từ Khi đun nước

 • Công thức quyết định luật ôm cho tới toàn mạch

 • Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện Khi đoản mạch

 • Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở nhập của cục nguồn

  Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.mamnonmattroibecon.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo tốt nhất có thể - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonmattroibecon.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85