hoạt động nào sau đây có sử dụng csdl

Câu hỏi:

07/07/2020 95,517

B. Quản lý học viên nhập ngôi nhà trường

Bạn đang xem: hoạt động nào sau đây có sử dụng csdl

C. Bán mặt hàng sở hữu quy mô     

D. Tất cả đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính hóa học nào là tại đây được chấp nhận thay cho thương hiệu ngôi trường vị những phụ đề dễ nắm bắt với người tiêu dùng Khi hiển thị?

A. Format     

B. Field Size     

C. Caption     

D. Default Value

Câu 2:

Có bao nhiêu chính sách chủ yếu thao tác làm việc với những đối tượng:

A. 2    

 B. 3     

C. 4     

D. 5

Câu 3:

Đối tượng nào là được design nhằm format , đo lường và tính toán, tổ hợp những tài liệu được lựa chọn và in ra?

A. Bảng (table)     

B. Báo cáo (report)

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

C. Mẫu chất vấn (query)     

D. Biểu hình mẫu (form)

Câu 4:

Để tàng trữ và khai quật vấn đề sử dụng máy tính rất cần phải có:

A. Trung tâm dữ liệu

B. Hệ cai quản trị hạ tầng dữ liệu

C. Các vũ khí vật lí (máy tính, đĩa cứng, mạng,...)

D. Cả tía ý trên

Câu 5:

Chọn loại tài liệu nào là mang đến truờng Ngày sinh:

A. Date/Time    

B. Yes/No    

C. Number    

D. Currency

Câu 6:

Trong Access, mong muốn thao tác làm việc với đối tượng người sử dụng biểu hình mẫu, bên trên hành lang cửa số CSDL tao lựa chọn nhãn :

A. Queries    

B. Reports     

C. Tables    

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

D. Forms