hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

22/03/2020 71,204

A. Al(OH)3

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Chất sở hữu đặc thù lưỡng tính là Al(OH)3

Al(OH)3 vừa sở hữu tài năng phản xạ với axit, vừa phải phản xạ với bazơ

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 6H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng vào khi phát biểu về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Lúc hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng sở hữu các 

A. ion ngược dấu

B. anion (ion âm).

C. cation (ion dương).

D. chất

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ

A. HCl

B. K2SO4

C. KOH

D.  NaCl

Câu 6:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 sở hữu nằm trong mật độ mol, hỗn hợp sở hữu pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 7:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua chuyện sự phân li của H2O) sở hữu những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

D. H+, NO3-, HNO3, H2O