ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 60,329

B. Al3+.

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện nay những ion nhập sản phẩm năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu ớt nhấtThứ tự động xuất hiện nay những ion nhập sản phẩm năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu ớt nhất

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo đòi trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ ngược quý phái nên là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha chế vì thế cách thức nhiệt độ luyện nhập công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion nào là đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe2+

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Câu 4:

Cho những đánh giá sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có nằm trong loại mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí công cộng của những sắt kẽm kim loại đều tự những electron tự tại tạo nên.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì thế vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH, vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều rất có thể tan chất lượng nhập hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tao phát triển Al nhập lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại phổ cập nhất nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số đánh giá chính là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là đúng

A. Trong thích hợp hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại tách dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều phải có mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại nào là sau đây tính năng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko tính năng với HNO3 quánh nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: những bài toán lớp 5

D. Al