khẳng định nào sau đây là sai

 • Câu hỏi:

  Khẳng ấn định này sau đó là sai:

  • A. Tập ăn ý những điểm cơ hội đều nhì đầu mút của một quãng trực tiếp là đàng trung trực của đoạn trực tiếp đó
  • B. Tập ăn ý những điểm ở bên phía ngoài một góc cho tới trước và cơ hội đều nhì tia của góc này đó là đàng phân giác vô kẻ kể từ đỉnh của góc bại.
  • C. Tập những điểm cơ hội điều một điểm cho tới trước là đàng tròn trĩnh với tâm là vấn đề đang được cho
  • D. Với đoạn thẳng \(AB\) và góc \(\alpha(0^0<\alpha<180^0)\) cho trước thì quỹ tích những điểm \(M\) thỏa mãn \(\widehat{AMB}=\alpha\) là nhì cung chứa chấp góc \(\alpha\) dựng bên trên đoạn \(AB\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây là sai

  Đáp án đúng: B

  A,C là những quỹ tích cơ bản

  B sai vì Tập ăn ý những điểm nằm sát trong một góc cho tới trước và cơ hội đều nhì tia của góc này đó là đàng phân giác vô kẻ kể từ đỉnh của góc bại.

  D ăn ý việc quỹ tích "cung chứa chấp góc"

Mã câu hỏi: 3535

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Khẳng ấn định này sau đó là sai:
 • Quỹ tích những điểm M nom đoạn trực tiếp AB bên dưới một góc 120^0 là:
 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A, với cạnh BC thắt chặt và cố định. Gọi I là giao phó điểm của tía đàng phân giác vô. Quỹ tích lũy I Khi A thay cho thay đổi là:
 • Cho đường thẳng liền mạch d,một điểm C ở ngoài đường thẳng liền mạch d và cơ hội d một khoảng chừng là 5cm. Tập ăn ý những điểm bên trên d cơ hội C một khoảng chừng là 6cm là
 • Tập ăn ý những điểm cơ hội đều đường thẳng liền mạch d cho tới trước là