khi nói về lưới thức ăn phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

09/02/2020 40,946

A. Lưới thực phẩm của quần xã mưa nhiệt đới gió mùa thông thường giản dị và đơn giản rộng lớn lưới thực phẩm của quần xã thảo nguyên

Bạn đang xem: khi nói về lưới thức ăn phát biểu nào sau đây đúng

B. Trong lưới thực phẩm, một loại hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập nhiều chuỗi thực phẩm không giống nhau

Đáp án chủ yếu xác

C. Trong thao diễn thế vẹn toàn sinh, lưới thực phẩm ở quần xã đỉnh đặc biệt đem cấu tạo giản dị và đơn giản rộng lớn lưới thực phẩm ở quần xã tiên phong

D. Quần xã loại vật càng phong phú về bộ phận loại thì lưới thực phẩm càng đơn giản

Chọn đáp án B

ý A sai vì thế quần xã rừng mưa nhiệt đới gió mùa có tính phong phú về loại cao nên lưới thực phẩm phức tạp rộng lớn những quần xã không giống.

þ B đích.

ý C sai vì thế nhập thao diễn thế vẹn toàn sinh, quần xã đỉnh đặc biệt có tính phong phú tối đa nên đem lưới thực phẩm phức tạp nhất ( phức tạp rộng lớn quần xã tiên phong).

ý D sai vì thế quần xã loại vật càng phong phú về bộ phận loại thì lưới thực phẩm càng phức tạp

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới thực phẩm của một quần xã loại vật bên trên cạn được tế bào mô tả như sau: Các loại cây là thực phẩm của sâu sắc đục thân mật, sâu sắc kinh hãi trái khoáy, chim ăn phân tử, côn trùng nhỏ cánh cứng ăn vỏ cây và một trong những loại động vật hoang dã ăn rễ cây. Chim sâu sắc ăn côn trùng nhỏ cánh cứng, sâu sắc đục thân mật và sâu sắc kinh hãi trái khoáy. Chim sâu sắc và chim ăn phân tử đều là thực phẩm của chim ăn thịt size lớn. Động vật ăn rễ cây là thực phẩm của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt size lớn. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Có 3 chuỗi thực phẩm nhưng mà từng chuỗi chỉ mất tối nhiều 3 đôi mắt xích.

II. Nếu con số rắn bị tụt giảm mạnh thì con số chim ăn thịt size lớn và thú ăn thịt tiếp tục tăng.

III. Chim ăn thịt size lớn hoàn toàn có thể là bậc đủ chất cấp cho 3, cũng hoàn toàn có thể là bậc đủ chất cấp cho 4.

IV. Các loại sâu sắc đục thân mật, sâu sắc kinh hãi trái khoáy, động vật hoang dã ăn rễ cây và côn trùng nhỏ cánh cứng đem ổ sinh thái xanh trùng nhau một trong những phần.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Trong những Điểm sáng sau, loại phân bổ tình cờ đem từng nào quánh điểm?

I. Thường bắt gặp Lúc môi trường thiên nhiên đem ĐK sinh sống phân phụ vương đồng đều.

II. Có sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những thành viên nhập quần thể.

III. Giúp loại vật tận dụng tối đa được mối cung cấp sinh sống tiềm ẩn đem nhập môi trường thiên nhiên.

IV. Các thành viên quần tụ cùng nhau nhằm tương hỗ nhau.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 3:

Giả sử ở loại A, độ cao thấp ít nhất của quần thể là 35 thành viên. Nếu ko xẩy ra thiên di, nhập cảnh thì đem từng nào tuyên bố tại đây đúng? 

I. Một quần thể của loại này còn có 120 thành viên nhưng tại tác dụng của lũ lụt dẫn cho tới 90 thành viên bị bị tiêu diệt. Một thời hạn sau, con số thành viên tiếp tục hạn chế dần dần và quần thể sẽ ảnh hưởng tiêu vong.

II. Một quần thể của loại này chỉ mất 25 thành viên. Nếu được hỗ trợ đầy đủ những ĐK sinh sống thì quần thể tiếp tục phát triển và tỷ lệ thành viên tiếp tục tạo thêm.

Xem thêm: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

III. Một quần thể của loại này còn có 55 thành viên. Nếu môi trường thiên nhiên được bổ sung cập nhật thêm thắt mối cung cấp sinh sống thì tiếp tục tăng độ cao thấp cho tới Lúc cân đối với mức độ chứa chấp của môi trường thiên nhiên.

IV. Một quần thể của loại này còn có 200 thành viên. Nếu xuất hiện tại những loại ăn thịt dùng những thành viên của quần thể thực hiện thực phẩm thì thông thường tiếp tục thực hiện tuyệt khử quần thể.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 4:

Thành phần nào là tại đây nằm trong trở nên phấn cấu tạo của hệ sinh thái xanh nhưng mà ko nằm trong bộ phận cấu tạo của quần xã

A. Các loại thực vật

B. Xác bị tiêu diệt của sinh vật

C. Các loại động vật

D. Các loại vi sinh vật

Câu 5:

Trong những quan hệ sinh thái xanh trong những loại tại đây, đem từng nào quan hệ đem tối thiểu một loại đem hạn?

I. loại cá nghiền sinh sống bám bên trên những loại cá rộng lớn.

II. Một số loại tảo nước ngọt nở hoa nằm trong sinh sống nhập một môi trường thiên nhiên với những loại cá tôm.

III. Cây tầm gởi sinh sống bên trên thân mật những cây mộc rộng lớn nhập rừng.

IV. Giun sán sinh sống nhập ruột heo.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 6:

Ở rừng Amazôn, loại cây chão leo Stepsza. SP sinh sống bám lên những loại cây thân mật mộc tuy nhiên ko tác động tới sự phát triển, cải tiến và phát triển và sinh đẻ của cây thân mật mộc. Một phần thân mật của cây Stepsza. SP phù lên tạo nên trở nên vùng trống rỗng hỗ trợ cho loại loài kiến đem điểm nhằm sinh sinh sống và thực hiện tổ. loại loài kiến này dùng sâu sắc đục thân mật ở cây thân mật mộc thực hiện thực phẩm. Có từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Quan hệ thân mật loại Stepsza.SP và loại loài kiến là nằm trong sinh.

II. Quan hệ thân mật loại loài kiến và cây thân mật mộc là liên minh.

III. loại loài kiến là loại vật thiên địch.

IV. Nếu con số loài kiến hạn chế thì con số cây thân mật mộc tiếp tục hạn chế.

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

D. 4