khi nói về muối amoni phát biểu không đúng là

Câu hỏi:

23/03/2020 87,941

A. Muối amoni dễ dàng tan nhập nước

Bạn đang xem: khi nói về muối amoni phát biểu không đúng là

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni xoàng xĩnh bền với nhiệt

D. Dung dịch muối bột amoni sở hữu đặc thù bazơ

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Ion NH4+ sở hữu năng lực mang lại proton → mang ý nghĩa axit

(Theo thuyết Bronsted: Axit là những hóa học sở hữu năng lực mang lại proton (ion H+).)

Ví dụ: NH4Cl sở hữu môi trường xung quanh axit.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 nhập phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thực nghiệm, người tao hoàn toàn có thể thu khí NH3 vị phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy không gian với mồm bình ngửa

D. đẩy không gian với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Dung dịch NH3 hoàn toàn có thể thuộc tính được với những dung dịch 

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 4:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Khi thuộc tính với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện tại tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag

Câu 5:

Cho Fe(III) oxit thuộc tính với axit nitric thì thành phầm chiếm được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 6:

Cho kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp chứa chấp hóa học này tại đây thì chiếm được kết tủa?

A. AlCl3

B. H2SO4

C. HCl

Xem thêm: unluckily david's dangerous and incredible journey in search of the blue fairy is in

D. NaCl