khi nói về quá trình hình thành loài mới phát biểu nào sau đây đúng

 • Câu hỏi:

  Khi nói đến quy trình tạo hình loại mới nhất, tuyên bố này tại đây đúng? 

  • A. Hình trở thành loại bằng phương pháp li địa lý rất có thể sở hữu sự tham ô giá bán của những nhân tố ngẫu nhiên
  • B. Quá trình tạo hình loại mới nhất chỉ ra mắt vô nằm trong điểm địa lý
  • C. Hình trở thành loại mới nhất bằng phương pháp li sinh thái xanh là tuyến đường tạo hình loại nhanh chóng nhất 
  • D. Hình trở thành loại mới nhất vì như thế cách thức lai xa xôi và nhiều bội hóa chỉ ra mắt ở động vật

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: khi nói về quá trình hình thành loài mới phát biểu nào sau đây đúng

  Đáp án đúng: A

  Vì sự  hình  thành  loại mới nhất vì như thế tuyến đường địa lý thông thường gắn sát với việc phân chia hạn chế quần thể gốc trở thành 2 quần thể mới nhất. Sự phân chia hạn chế quần thể này ra mắt một cơ hội tình cờ nên sở hữu sự nhập cuộc của nhân tố ngẫu nhiên.

  • Phương án B sai.  Vì quy trình tạo hình loại mới nhất rất có thể ra mắt ở 3 điểm địa lý không giống nhau (hình thành loại vì như thế tuyến đường địa lý).
  • Phương án C sai. Vì tuyến đường tạo hình loại sớm nhất là tạo hình loại vì như thế lai xa xôi và nhiều bội hóa chứ ko cần là tuyến đường sinh thái xanh.
  • Phương án D sai. Vì tạo hình loại mới nhất vì như thế cách thức lái xa xôi và nhiều bội hóa mái ấm yến biểu diễn tớ ở thực vật, ít gặp ở động vật hoang dã.

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu này sau đây nói đến tầm quan trọng của cơ hội li địa vô quy trình tạo hình loại là chính nhất?
 • Hình trở thành loại vì như thế tuyến đường địa lí thông thường xẩy ra so với loài 
 • Dạng cơ hội li quan trọng nhằm những group thành viên tiếp tục phân hóa thu thập thay đổi dị DT theo phía không giống nhau
 • Nhân tố này tại đây góp thêm phần lưu giữ sự khác lạ về tần số alen và bộ phận loại gen trong những quần thể?
 • Một quần thể côn trùng nhỏ sinh sống bên trên loại cây M.Đây là ví dụ về tạo hình loại mới nhất vì như thế tuyến đường nào?
 • Khi nói đến quy trình tạo hình loại mới nhất, tuyên bố này sau đây đúng? 
 • Khi trình bày về việc tạo hình loại vì như thế tuyến đường địa lý, điều này tại đây ko đúng? 
 • Trong quy trình tạo hình loại vì như thế tuyến đường địa lí, nguyệt lão tương quan trong những cách thức cơ hội li trong quy trình tạo hình loại mới nhất là gì?
 • Trong quy trình tạo hình loại vì như thế tuyến đường địa lý, chướng ngại vật địa lý (cách li địa lý) sở hữu vai trò gì?
 • Trong quy trình tạo hình loại vì như thế tuyến đường địa lý, yếu tố tiến thủ hóa này tại đây nếu như biểu diễn ra thường xuyên tiếp tục thực hiện chậm rãi sự tạo hình loại mới?