kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 88,738

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong số những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng vì thế tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. tô tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại trả dời được bố trí theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem loại năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện trả động

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

B. nam châm hút đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút trả động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ nhưng mà Khi tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC này bại liệt thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay ăn ý kim)

A. không bao giờ thay đổi.

B. rời đột ngột cho tới độ quý hiếm vị ko.

C. tăng cho tới vô rất rất.

D. rời cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học loại năng lượng điện vô hóa học khí là loại trả dời sở hữu vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vị nhì đầu côn trùng hàn tạo ra trở nên một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất như thể nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại sở hữu thực chất như thể nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn đều bằng nhau.