loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở nam bộ nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở nam bộ nước ta


Chia sẻ bởi: Lương Minh Hoàng


Loại bão táp nào là sau đấy là vẹn toàn nhân chủ yếu tạo ra mùa thô ở Nam Sở nước ta?

Chủ đề liên quan

Do ở trong điểm Chịu tác động của gió bấc châu Á nên VN có

A

tổng sự phản xạ nhập năm rộng lớn.

B

hai lượt Mặt Trời qua chuyện thiên đỉnh.

C

nền sức nóng phỏng toàn quốc cao.

D

khí hậu tạo nên trở thành nhì mùa rõ ràng rệt.

Loại bão táp nào là tại đây tạo nên mưa rộng lớn cho tới Nam Sở VN nhập thân thiết và cuối mùa hạ?

Sự phân mùa của nhiệt độ VN bởi vẹn toàn nhân đa số nào là sau đây?

B

Hai lượt Mặt Trời lên thiên đỉnh.

D

Sự phân bổ lượng mưa theo dõi mùa.

Mạng lưới sông ngòi VN dày quánh do

A

địa hình nhiều đống núi, lượng mưa rộng lớn.

B

lượng mưa rộng lớn, đem những đồng vị rộng lớn.

C

có những đồng vị rộng lớn, đống núi dốc rộng lớn.

D

đồi núi dốc, lớp phủ thực vật bị phá huỷ bỏ.

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra mùa thô ở Tây Nguyên và Nam Sở là

C

gió Tín phong cung cấp cầu Bắc.

Quá trình feralit hóa là quy trình tạo hình khu đất đa số ở VN bởi vẹn toàn nhân nào là sau đây ?

A

Địa hình đa số là đồng vị.

B

Có nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm, nhiều đống núi thấp.

C

Địa hình đa số là đống núi thấp.

D

Trong năm đem nhì mùa mưa và thô rõ ràng rệt.

Hệ trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh ở miền đống núi so với sông ngòi VN là

Phát biểu nào là tại đây không trúng với đặc điểm của khu đất feralit ở nước ta?

B

Đất thông khí nước thải.

D

Nhiều ôxit Fe, ôxit nhôm.

Nơi Chịu tác động vượt trội nhất của gió bấc Đông Bắc là

A

Đông Bắc và đồng vị Bắc Sở.

B

Tây Bắc và đồng vị Bắc Sở.

C

Đông Bắc và Bắc Trung Sở.

D

Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở VN đem Điểm lưu ý gì nổi bật?

B

Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

D

Đối lập nhau về mùa rét và mùa giá buốt.

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

Chế phỏng sông ngòi ở VN phân hóa theo dõi mùa là do

A

địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều.

B

đặc điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

C

địa hình đa số là đống núi, mưa nhiều.

D

khí hậu phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Thời tiết rét và thô ở ven bờ biển Trung cỗ và phần nam giới của điểm Tây Bắc VN bởi loại bão táp nào là tại đây tạo nên ra?

Phát biểu nào là tại đây không trúng với gió bấc Đông Bắc ở nước ta?

A

Hầu như kết thúc đẩy ở sản phẩm Bạch Mã.

B

Chỉ hoạt động và sinh hoạt ở miền Bắc.

C

Tạo nên mùa ướp lạnh ở miền Bắc.

D

Thổi liên tiếp xuyên suốt ngày đông.

Gió đầu ngày hè hoạt động và sinh hoạt tạo nên mưa rộng lớn cho tới vùng

A

Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Tây vẹn toàn và Duyên hải Nam Trung Sở.

Hậu trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh tạo ra ở miền núi là

A

tạo trở thành nhiều phụ lưu.

B

tạo nên những cao nguyên trung bộ rộng lớn.

C

địa hình hạn chế xẻ, cọ trôi.

D

tạo trở thành dạng địa hình mới nhất.

Nguyên nhân tạo nên mưa rộng lớn cho tới Nam Sở và Tây Nguyên nhập giai đoạn đầu ngày hè là vì tác động của khối khí

A

cận chí tuyến cung cấp cầu Bắc.

C

cận chí tuyến cung cấp cầu Nam.

Biên phỏng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, đa số vì thế phía Bắc

Nhiễu động về khí hậu ở VN thông thường xẩy ra nhất nhập thời hạn nào là sau đây?

A

đầu ngày đông và đầu ngày thu.

B

giữa ngày đông và thân thiết ngày hè.

C

thời gian dối trả tiếp từng mùa.

D

đầu ngày đông và thân thiết ngày hè.

Xâm thực mạnh ở miền núi không tạo nên kết quả thẳng nào là sau đây?

A

Bề mặt mũi địa hình bị hạn chế xẻ.

Khí hậu phân mùa tác động ra làm sao cho tới phát hành nông nghiệp nước ta?

A

Thuận lợi cho tới việc đa dạng mẫu mã hóa cây xanh, gia súc.

B

Thuận lợi cho tới việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch căn bệnh.

C

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

Khó khăn cho tới việc đa dạng mẫu mã hóa thành phầm nông nghiệp.

D

Khó khăn cho tới việc chống kháng sâu sắc sợ hãi, dịch căn bệnh.